સુંદરવન (Q532440)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
બંગાળ, ભારત સ્થિત એક રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, વાધ સંરક્ષણ ક્ષેત્ર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સુંદરવન
બંગાળ, ભારત સ્થિત એક રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, વાધ સંરક્ષણ ક્ષેત્ર
  અંગ્રેજી
  Sunderban national park
  A National Park, Tiger Reserve, and a Biosphere Reserve in West Bengal, India.
  • Sunderban
  • Sundarbans National Park

  વિધાનો

  national parkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sundarban mangrove.jpg
  ૧,૦૨૪ × ૭૬૯; ૩૫૧ KB
  ૧ સંદર્ભ
  IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
  IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Man and the Biosphere Programmeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧,૩૩૦.૧૨ square kilometre
  ૦ સંદર્ભ
  Sundarbans National Park
  ૦ સંદર્ભ
  Wolfram Language entity codeઅંગ્રેજી
  Entity["Park", "SundarbansNationalParkOfIndia::vr2b8"]
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  WDPA IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો