അക്യുലിയ (Q53216)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ancient Roman city in Italy, at the head of the Adriatic at the edge of the lagoonsഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അക്യുലിയ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Aquileia
  ancient Roman city in Italy, at the head of the Adriatic at the edge of the lagoons

   പ്രസ്താവനകൾ

   comune of Italyഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Basilica Aquileia 110.jpg
   2,560 × 1,920; 693 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   coordinates of easternmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   45°44'32.651"N, 13°25'6.344"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of northernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   45°48'4.446"N, 13°23'24.306"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of southernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   45°43'24.946"N, 13°23'23.932"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of westernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   45°45'11.848"N, 13°16'13.796"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   3,306
   determination methodഇംഗ്ലീഷ്
   demographic balanceഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 (ഇറ്റാലിയൻ)
   Istatഇംഗ്ലീഷ്
   valid in periodഇംഗ്ലീഷ്
   standard timeഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Piranഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Villa Vicentinaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Terzo d'Aquileiaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   37.44 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
   9 ഒക്ടോബർ 2011
   2 സ്രോതസ്സുകൾ
   33051
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Aquilea banner.jpg
   2,100 × 300; 386 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Aquileia
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
   Maps of Aquileia
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Aquileiaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
   Category:People from Aquileiaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   local dialing codeഇംഗ്ലീഷ്
   0431
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   1911 Encyclopædia Britannicaഇംഗ്ലീഷ്
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   EB-11 / Aquileiaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Sytin Military Encyclopediaഇംഗ്ലീഷ്
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   Aquileia 1 (Pauly-Wissowa)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
   2--45391
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   licence plate codeഇംഗ്ലീഷ്
   UD
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   ISTAT IDഇംഗ്ലീഷ്
   030004
   1 സ്രോതസ്സ്
   GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Facebook Places IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Nomisma IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   National Library of Israel IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   UN/LOCODEഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Catholic Encyclopedia IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q53216&oldid=885268109" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്