हिप्पाक्रटीस् (Q5264)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
ancient Greek physicianअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
हिप्पाक्रटीस्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Hippocrates
  ancient Greek physician
  • Hippokrates
  • Hippokrates of Kos
  • Hippocrates of Cos
  • Ippocrate
  • Ypocras
  • Hippocrate

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Hippocrates rubens.jpg
  २,३६५ × ३,३०१;१.४६ MB
  Hippocrates.jpg
  ४८३ × ७१०;२३९ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  Ἱπποκράτης (प्राचीन यूनानी)
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ० उल्लेखः
  कोसहिन्दी
  370 BCE
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  place of deathअंग्रेज़ी
  लारिसाहिन्दी
  संतानहिन्दी
  Thessalusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  चिकित्सकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  दार्शनिकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  studentअंग्रेज़ी
  Polybusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Thessalusअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Herodicusअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  772
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  presumablyअंग्रेज़ी
  Gorgiasअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  772
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  presumablyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  772
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  presumablyअंग्रेज़ी
  Hippocrates
  ० उल्लेखः
  Category:Hippocratesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  DGRBM-1870 / Hippocrates 5.अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Hippocratesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  आयात कियाहिन्दी
  English Wikisourceअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  RSL ID (person)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  language of work or nameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sandrart.net person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Science Museum people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LAC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PACTOLS thesaurus IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Hippocrates
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  mapping relation typeअंग्रेज़ी
  exact matchअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Herder Encyclopedia author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q5264&oldid=790043196" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः