ગોપાળદાસ અંબઈદાસ દેસાઈ (Q5222190)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સ્વતંત્રતાસેનાની અને રાજકારણી
 • દરબાર ગોપાલદાસ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગોપાળદાસ અંબઈદાસ દેસાઈ
ભારતીય સ્વતંત્રતાસેનાની અને રાજકારણી
 • દરબાર ગોપાલદાસ
અંગ્રેજી
Gopaldas Ambaidas Desai
Indian politician
 • Darbar Gopaldas Desai

વિધાનો

 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો