માનસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (Q506511)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
national parkઅંગ્રેજી
 • માનસ નેશનલ પાર્ક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
માનસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • માનસ નેશનલ પાર્ક
અંગ્રેજી
Manas National Park
national park

  વિધાનો

  national parkઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Capped langur in manas.jpg
  ૧,૧૩૭ × ૭૯૦; ૧૭૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  IUCN protected areas categoryઅંગ્રેજી
  IUCN category II: National Parkઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨,૬૦૦ square kilometre
  ૧ સંદર્ભ
  Manas National Park
  ૦ સંદર્ભ
  (vii)અંગ્રેજી
  (ix)અંગ્રેજી
  (x)અંગ્રેજી

  Identifiers

  WDPA IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો