എല്ലെൻ അങ്കർസ്വാർഡ് (Q4935550)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്വീഡിഷ് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തക
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
എല്ലെൻ അങ്കർസ്വാർഡ്
സ്വീഡിഷ് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തക
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Ellen Anckarsvärd
  women's rights activist (1833-1898)

   പ്രസ്താവനകൾ

   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Anna Lovisa Eleonora Nyström (സ്വീഡിഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   The Royal Court Parish ഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
   18331210 Ankarswärd, Anna Lovisa Eleonra
   Klara Church Parish ഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   subject named as ഇംഗ്ലീഷ്
   18331210 Ankarswärd, Anna Lovisa Eleonra
   Norra begravningsplatsen ഇംഗ്ലീഷ്
   burial plot reference ഇംഗ്ലീഷ്
   Kvarter: 03 Gravplats: 00466
   14 ഡിസംബർ 1898ഗ്രിഗോറിയൻ
   1 സ്രോതസ്സ്
   Eva Sophia Rung ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gustaf Nyström ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Carl Nyström ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Theodor Anckarsvärd ഇംഗ്ലീഷ്
   9 സെപ്റ്റംബർ 1862ഗ്രിഗോറിയൻ
   12 ജനുവരി 1878ഗ്രിഗോറിയൻ
   women's rights activist ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ellen Anckarsvärd
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q4935550&oldid=2153149185" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്