Chick-fil-A (Q491516)

จาก Wikidata
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
fast food restaurant chain อังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายกำกับ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
Chick-fil-A
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Chick-fil-A
  fast food restaurant chain

   ประพจน์

   fast food restaurant chain อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Chick-fil-A Logo.svg
   582 × 263; 10 กิโลไบต์
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Chick-fil-A Chicken Sandwich อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   closed on อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   social media followers อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Chick-fil-A
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Chick-fil-A
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Category:Chick-fil-A อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ

   Identifiers

   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   WorldCat Identities ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Indeed company ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   Chick-fil-A Careers and Employment | Indeed.com (อังกฤษ)
   5 กุมภาพันธ์ 2022
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   LinkedIn company ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   New Georgia Encyclopedia ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   รายการอ้างอิง 1 รายการ
   subreddit อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   The Top Tens ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   TikTok username อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   Trustpilot company ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   UK Parliament thesaurus ID อังกฤษ
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
   19 พฤษภาคม 2006
   number of works อังกฤษ
   293
   number of viewers/listeners อังกฤษ
   44,139,655
   10 ธันวาคม 2020
   รายการอ้างอิง 0 รายการ
    
   แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข
       แก้ไข
        แก้ไข
         แก้ไข
          แก้ไข