જોન્ગમ્યો (Q490497)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
shrineઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જોન્ગમ્યો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Jongmyo
  shrine

   વિધાનો

   shrineઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jongmyo-Jeongjeon.jpg
   ૩,૬૪૮ × ૨,૭૩૬; ૧.૩૨ MB
   ૦ સંદર્ભ
   McCune-Reischauer romanizationઅંગ્રેજી
   Chongmyo
   ૧ સંદર્ભ
   Revised Romanizationઅંગ્રેજી
   Jongmyo
   ૦ સંદર્ભ
   Jongmyo
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Jongmyoઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   GeoNames IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNamesઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો