ബൈസ (Q488555)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
municipality of Spainഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബൈസ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Baeza
  municipality of Spain
  • Baeza (Spain)

  പ്രസ്താവനകൾ

  municipality of Spainഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Taifa of Baezaഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Jaén Provinceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  La Lomaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  office held by head of governmentഇംഗ്ലീഷ്
  mayor of Baezaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Leocadio Marín Rodríguezഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  16,302
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,535
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,411
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,360
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,253
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,197
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,135
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,056
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,880
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,177
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,223
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,276
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,215
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,163
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  16,100
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,996
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  15,902
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  register officeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Úbedaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Carcassonneഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Bedmar y Garcíezഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Begíjarഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ibrosഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jódarഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Mancha Realഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  194.2 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
  1 സ്രോതസ്സ്
  Baeza
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Category:Baezaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
  Category:People from Baezaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (ii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (iv)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  INE municipality codeഇംഗ്ലീഷ്
  23009
  1 സ്രോതസ്സ്
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PACTOLS thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q488555&oldid=829418991" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്