ઔરંગઝેબ (Q485547)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
છઠ્ઠો મુગલ સમ્રાટ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઔરંગઝેબ
છઠ્ઠો મુગલ સમ્રાટ
  અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Mughal emperor from 1658 to 1707
  • Aurangezeb
  • Alamgir I
  • Alamgir Shah
  • Abul Muzaffar Muhi-ud-Din Muhammad Aurangzeb
  • Alamgir Aurangzeb
  • Aurungzebe

  વિધાનો

  Aurangzeb.png
  ૮૮૫ × ૧,૧૯૯; ૧.૬૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૩ નવેમ્બર 1618Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangseb
  AKL Online artist ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  ૩ માર્ચ 1707Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangseb
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  ૦ સંદર્ભ
  Jahanara Begum અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gauhar Ara Begum અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roshanara Begum અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shah Shuja અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dara Shikoh અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Murad Bakhsh અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nawab Bai અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aurangabadi Mahal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sultan Muhammad Akbar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zeb-un-Nisa અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mehr-un-Nissa અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  Mehr-un-Nissa અંગ્રેજી
  Azam Shah અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zinat un-nisa અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muhammad Sultan of Mughal અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bahadur Shah I અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zubdat-un-Nissa અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kam Bakhsh અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Badr-un-Nissa Begum અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  family અંગ્રેજી
  work location અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
  object named as અંગ્રેજી
  Au′rungzebe
  ૦ સંદર્ભ
  Sytin Military Encyclopedia અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
  Wikipedia:Vital articles/Level/4 અંગ્રેજી
  ૩૧ ઓક્ટોબર 2022
  ૦ સંદર્ભ
  Alamgir I
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Alamgir I અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  AKL Online artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banglapedia ID (Bengali) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  ૦ સંદર્ભ
  Den Store Danske ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID (old) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pontifical University of Salamanca ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  ૦ સંદર્ભ
  TDV İslam Ansiklopedisi ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  ૦ સંદર્ભ
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો