ไอโอเอส (Q48493)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
mobile operating system by Appleอังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
ไอโอเอส
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  iOS
  mobile operating system by Apple
  • iPhone OS

  ประพจน์

  IOS wordmark (2017).svg
  512 × 254; 1 กิโลไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Apple iPhone.jpg
  3,280 × 2,460; 1.39 เมกะไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iPhone OS (อังกฤษ)
  6 มีนาคม 2008
  มิถุนายน 2010
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS (อังกฤษ)
  มิถุนายน 2010
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1 ปี
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  HomePodอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  package management systemอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GUI toolkit or frameworkอังกฤษ
  Cocoa Touchอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.0
  29 มิถุนายน 2007
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.0.1
  31 กรกฎาคม 2007
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.0.2
  21 สิงหาคม 2007
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.1
  14 กันยายน 2007
  iPod touch (1st generation)อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.1.1
  27 กันยายน 2007
  iPod touch (1st generation)อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.1.2
  12 พฤศจิกายน 2007
  iPod touch (1st generation)อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.1.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  1.1.4
  25 กุมภาพันธ์ 2008
  iPod touch (1st generation)อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  2.1.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  2.2
  21 พฤศจิกายน 2008
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  2.2.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  4.3.5
  25 กรกฎาคม 2011
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  4.3.4
  15 กรกฎาคม 2011
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  4.3.3
  4 พฤษภาคม 2011
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  4.3.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  4.3.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  5.0.1
  12 ธันวาคม 2011
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.0.1
  1 พฤศจิกายน 2012
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.1.5
  14 พฤศจิกายน 2013
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.1.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.1.2
  19 กุมภาพันธ์ 2013
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.1.1
  6 กุมภาพันธ์ 2013
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  6.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.4.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.4
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.1.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.1.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.1.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.0.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.5
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.4
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.0.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  8.0
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.1.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.1.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  7.0.6
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.0.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.0.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.0
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3.5
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3.4
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.3#
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.2.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  9.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.0
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.0.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.3.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.3.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.3.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.2.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.1.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.0.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  10.0.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.0
  19 กันยายน 2017
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.0.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.0.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.0.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.1.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.1.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.2.6
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.2.5
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.2.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.2
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.3
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.3.1
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  11.4
  29 พฤษภาคม 2018
  iPadอังกฤษ
  iPad (2018)อังกฤษ
  iPad Air 2อังกฤษ
  iPad Mini 4อังกฤษ
  iPad Mini 3อังกฤษ
  iPad Mini 2อังกฤษ
  iPad Proอังกฤษ
  iPhone 8 Plusอังกฤษ
  iPhone 7 Plusอังกฤษ
  iPhone 6s Plusอังกฤษ
  iPhone 6 Plusอังกฤษ
  iPod Touch 6อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  12.0
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Stack Exchange tagอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iPhone OS 1อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iPhone OS 2อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iPhone OS 3อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 4อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 5อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 6อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 9อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 11อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  iOS 12อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  update methodอังกฤษ
  Apple Software Updateอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Wikimedia outlineอังกฤษ
  outline of iOSอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Guardian topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Quora topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  File Format Wiki page IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  The Times of India topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  BabelNet IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  IGDB platform IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GameFAQs platform IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
   
  แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข
       แก้ไข
        แก้ไข
         แก้ไข