કેથરિન ઝેટા-જોન્સ (Q47664)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Welsh-American actress and singerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કેથરિન ઝેટા-જોન્સ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Catherine Zeta-Jones
  Welsh-American actress and singer
  • Catherine Zeta Jones

  વિધાનો

  Catherine Zeta-Jones (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Catherine Zeta Jones (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Catherine Zeta Jones (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Catherineઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jonesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zetaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૫ સપ્ટેમ્બર 1969
  ૭ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Catherine Zeta-Jones
  named asઅંગ્રેજી
  Catherine Zeta-Jones
  named asઅંગ્રેજી
  Catherine Zeta-Jones
  FemBioઅંગ્રેજી
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Catherine Zeta-Jones
  Michael Douglasઅંગ્રેજી
  ૧૮ નવેમ્બર 2000
  place of marriageઅંગ્રેજી
  Plaza Hotelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carys Zetaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  75th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  64th Tony Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Denise Fayeઅંગ્રેજી
  Lucy Liuઅંગ્રેજી
  Richard Gereઅંગ્રેજી
  Queen Latifahઅંગ્રેજી
  Yekaterina Shchelkanovaઅંગ્રેજી
  Renée Zellwegerઅંગ્રેજી
  Susan Misnerઅંગ્રેજી
  Dominic Westઅંગ્રેજી
  Colm Feoreઅંગ્રેજી
  Taye Diggsઅંગ્રેજી
  John C. Reillyઅંગ્રેજી
  Christine Baranskiઅંગ્રેજી
  Mýaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Trafficઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Steven Bauerઅંગ્રેજી
  D. W. Moffettઅંગ્રેજી
  Tomás Miliánઅંગ્રેજી
  Don Cheadleઅંગ્રેજી
  Amy Irvingઅંગ્રેજી
  Albert Finneyઅંગ્રેજી
  Topher Graceઅંગ્રેજી
  Dennis Quaidઅંગ્રેજી
  Erika Christensenઅંગ્રેજી
  Miguel Ferrerઅંગ્રેજી
  Benjamin Brattઅંગ્રેજી
  Luis Guzmánઅંગ્રેજી
  Benicio del Toroઅંગ્રેજી
  Michael Douglasઅંગ્રેજી
  James Brolinઅંગ્રેજી
  Peter Riegertઅંગ્રેજી
  Clifton Collinsઅંગ્રેજી
  Jacob Vargasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Susan Misnerઅંગ્રેજી
  Lucy Liuઅંગ્રેજી
  Renée Zellwegerઅંગ્રેજી
  Colm Feoreઅંગ્રેજી
  Christine Baranskiઅંગ્રેજી
  Taye Diggsઅંગ્રેજી
  Yekaterina Shchelkanovaઅંગ્રેજી
  Queen Latifahઅંગ્રેજી
  Dominic Westઅંગ્રેજી
  John C. Reillyઅંગ્રેજી
  Richard Gereઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Entrapmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the British Empireઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Screen Actors Guild Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  75th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ocean's Twelveઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MTV Movie Award for Best Fightઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Mask of Zorroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Trafficઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Entrapmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Trafficઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Mask of Zorroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Saturn Award for Best Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Mask of Zorroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Entrapmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Hauntingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Hauntingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Hauntingઅંગ્રેજી
  Entrapmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dumbarton House Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arts Educational Schools, Londonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chiswickઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1990
  ૧ સંદર્ભ
  Welsh peopleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman Catholicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  brownઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  bipolar disorderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  voiceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catherine Zeta-Jones
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Models.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Box Office Mojo person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boobpedia articleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Billboard artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો