હેરી બ્રેર્લી (Q470651)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Inventor of stainless steelઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હેરી બ્રેર્લી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Harry Brearley
  Inventor of stainless steel

   વિધાનો

   Harry Brearley.jpg
   ૬૪૦ × ૪૭૯; ૭૪ KB
   ૧ સંદર્ભ
   Harryઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Brearleyઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૮ ફેબ્રુઆરી 1871Gregorian
   Torquayઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   metallurgistઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   engineerઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Harry Brearley
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   BnF IDઅંગ્રેજી
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Grace's Guide IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો