ઐશ્વર્યા રાય (Q47059)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian actressઅંગ્રેજી
 • ઐશ્વર્યા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઐશ્વર્યા રાય
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • ઐશ્વર્યા
અંગ્રેજી
Aishwarya Rai
Indian actress
 • Miss World 1994

વિધાનો

AishwaryaRai.jpg
૩૬૭ × ૫૭૪; ૨૭ KB
૦ સંદર્ભ
Rai Aishwarya.jpg
૫૪૬ × ૬૪૦; ૨૧૬ KB
૦ સંદર્ભ
Aishwarya Rai (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ (તુલુ)
૧ સંદર્ભ
Aishwaryaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ નવેમ્બર 1973
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
type of kinshipઅંગ્રેજી
father-in-lawઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
type of kinshipઅંગ્રેજી
mother-in-lawઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Tuluઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Tuluઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Panama Papersઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
work period (start)અંગ્રેજી
1997
૧ સંદર્ભ
૧૭૦ centimetre
૧ સંદર્ભ
victoryઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Aishwarya Rai
૦ સંદર્ભ
different fromઅંગ્રેજી
Aishwarya Raiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
on focus list of Wikimedia projectઅંગ્રેજી
Art+Feminismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Models.com person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
TMDb person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો