મીરાંબાઈ (Q466330)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કૃષ્ણભક્ત મધ્યયુગીન કવિયત્રી
 • મીરાં બાઈ
 • મીરાં
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મીરાંબાઈ
કૃષ્ણભક્ત મધ્યયુગીન કવિયત્રી
 • મીરાં બાઈ
 • મીરાં
અંગ્રેજી
Meera
Hindu mystic poet
 • Mira Bai
 • Meera Bai

વિધાનો

Meera.png
૬૧૬ × ૮૦૦; ૨૬૭ KB
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
on focus list of Wikimedia projectઅંગ્રેજી
Art+Feminismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CERL IDઅંગ્રેજી
Discogs artist IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો