મીરાંબાઈ (Q466330)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
કૃષ્ણભક્ત મધ્યયુગીન કવિયત્રી
 • મીરાં બાઈ
 • મીરાં
 • મીરાબાઈ
 • જશોદા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મીરાંબાઈ
કૃષ્ણભક્ત મધ્યયુગીન કવિયત્રી
 • મીરાં બાઈ
 • મીરાં
 • મીરાબાઈ
 • જશોદા
અંગ્રેજી
Meera
16th-century Hindu mystic poet and devotee of Krishna
 • Mira Bai
 • Meera Bai
 • Mīrābāī
 • Mirabai
 • Mira
 • Mīrāmbāī
 • Myrabai
 • Meerabai
 • Mīrām
 • Jashoda

વિધાનો

Meerabai painting.jpg
૧,૦૬૯ × ૧,૪૧૨; ૧.૧૨ MB
૭ સંદર્ભો
૮ સંદર્ભો
noble title અંગ્રેજી
૮ સંદર્ભો
1547Gregorian
૮ સંદર્ભો
૭ સંદર્ભો
mystic અંગ્રેજી
૭ સંદર્ભો
Bhakti movement અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
inferred from અંગ્રેજી
on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
Art+Feminism અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

Carnegie Hall agent ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
ComiXology creator ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
De Agostini ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mīrābāī
૦ સંદર્ભ
Discogs artist ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
MusicBrainz અંગ્રેજી
DUC ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૬ સંદર્ભો
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
subject named as અંગ્રેજી
МИРА БАИ
૦ સંદર્ભ
IxTheo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LiederNet author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rekhta author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Saregama artist ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mirabai
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો