અપર્ણા સેન (Q466325)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian filmmaker, script writer and actressઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અપર્ણા સેન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Aparna Sen
  Indian filmmaker, script writer and actress

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   অপর্ণা সেন (બાંગ્લા)
   ૧ સંદર્ભ
   Aparnaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Senઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Chidananda Dasguptaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Konkona Sen Sharmaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   BNE IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Te Papa person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો