મીરા નાયર (Q466320)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ચલવિત્ર દિગ્દર્શક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મીરા નાયર
ભારતીય ચલવિત્ર દિગ્દર્શક
  અંગ્રેજી
  Mira Nair
  Indian film director

   વિધાનો

   Nairઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Caméra d'Orઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   work period (start)અંગ્રેજી
   1979
   ૧ સંદર્ભ
   on focus list of Wikimedia projectઅંગ્રેજી
   Art+Feminismઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   has works in the collection(s)અંગ્રેજી
   Museum of Modern Artઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Munzinger IBAઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Museum of Modern Art artist IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNE IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   elCinema person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   EDb person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   elFilm person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   FemBio IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો