સાયના નેહવાલ (Q464311)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સાયના નેહવાલ
ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી
  અંગ્રેજી
  Saina Nehwal
  Indian badminton player

   વિધાનો

   Saina Nehwal in 2011.jpg
   ૪૪૭ × ૪૩૯; ૫૧ KB
   ૦ સંદર્ભ
   साइना नेहवाल (હિન્દી)
   ૦ સંદર્ભ
   Parupalli Kashyapઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Campus School, CCS HAUઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   massઅંગ્રેજી
   ૫૭ kilogram
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   pronunciation audioઅંગ્રેજી
   Saina Nehwal.ogg
   ૧.૫ s; ૧૮ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૬૫ centimetre
   ૧ સંદર્ભ
   Saina Nehwal
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૧ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   BadmintonLink player IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો