લાલ કિલ્લો (Q45957)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
historic fortress in Delhi, Indiaઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લાલ કિલ્લો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Red Fort
  historic fortress in Delhi, India
  • Lal Quila and chenkotta red fort

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Red Fort, Delhi by alexfurr.jpg
  ૧,૫૪૯ × ૧,૦૨૫; ૧.૧૫ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Red Fort (inner).JPG
  ૩,૬૪૮ × ૨,૭૩૬; ૪.૩૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Red Fort Garden.jpg
  ૪,૬૦૮ × ૩,૪૫૬; ૨.૮૫ MB
  ૧ સંદર્ભ

  28°39'20.99"N, 77°14'25.01"E
  ૧ સંદર્ભ
  material usedઅંગ્રેજી
  sandstoneઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  Red Fort Complex (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Monument of National Importanceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  लाल किला / لال قلعہ / Red Fort
  ૦ સંદર્ભ
  Commons Institution pageઅંગ્રેજી
  Red Fort
  ૦ સંદર્ભ
  Red Fort
  ૦ સંદર્ભ
  (ii)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (vi)અંગ્રેજી
  Wolfram Language entity codeઅંગ્રેજી
  Entity["Building", "RedFort::sk8x9"]
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ASI Monument IDઅંગ્રેજી
  N-DL-18
  ૦ સંદર્ભ
  N-DL-168
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો