સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ (Q45789)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ભૌતિકશાસ્ત્રી
 • એસ.એન. બોઝ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ
ભારતીય ભૌતિકશાસ્ત્રી
 • એસ.એન. બોઝ
અંગ્રેજી
Satyendra Nath Bose
Indian Bengali physicist
 • S. N. Bose

વિધાનો

SatyenBose1925.jpg
૩૭૨ × ૪૯૭; ૧૮૨ KB
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Nath Bose (બાંગ્લા)
૧ સંદર્ભ
Boseઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૪ ફેબ્રુઆરી 1974
mathematical physicsઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
doctoral studentઅંગ્રેજી
Purnima Sinhaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Satyendranath Bose
૧ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
section, verse, or paragraphઅંગ્રેજી
Бозе Шатьендранат
૦ સંદર્ભ

Identifiers

Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
zbMATH author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Banglapedia (English version) IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો