विलियम वर्ड्सवर्थ (Q45546)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
अंग्रेज़ी कविहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विलियम वर्ड्सवर्थ
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  English Romantic poet
  • Wordsworth

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Wordsworth on Helvellyn by Benjamin Robert Haydon.jpg
  २,०२४ × २,४८१;३१३ KB
  ० उल्लेखः
  William Wordsworth (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Williamअंग्रेज़ी
  Wordsworthअंग्रेज़ी
  जन्म तिथिहिन्दी
  ७ अप्रैल 1770Gregorian
  १४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  कहा गयाहिन्दी
  Great Norwegian Encyclopediaअंग्रेज़ी
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  Cockermouthअंग्रेज़ी
  २३ अप्रैल 1850Gregorian
  १४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Nationalencyklopedinअंग्रेज़ी
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  कहा गयाहिन्दी
  Great Norwegian Encyclopediaअंग्रेज़ी
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  Rydal Mountअंग्रेज़ी
  image of graveअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  John Wordsworthअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  माताहिन्दी
  Ann Cooksonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  सहोदरहिन्दी
  Dorothy Wordsworthअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  1188
  जीवन साथीहिन्दी
  Mary Hutchinsonअंग्रेज़ी
  ४ अक्तूबर 1802Gregorian
  partnerअंग्रेज़ी
  Annette Vallonअंग्रेज़ी
  संतानहिन्दी
  Anne-Caroline Wordsworthअंग्रेज़ी
  William Wordsworthअंग्रेज़ी
  Dora Wordsworthअंग्रेज़ी
  Catherine Wordsworthअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  Caroline Vallonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  John Wordsworthअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  Thomas Wordsworthअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  writing languageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  गीतकारहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  Poet Laureate of the United Kingdomअंग्रेज़ी
  ६ अप्रैल 1843Gregorian
  २३ अप्रैल 1850Gregorian
  appointed byअंग्रेज़ी
  nicknameअंग्रेज़ी
  Bard of Rydal Mount (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  St John's Collegeअंग्रेज़ी
  lifestyleअंग्रेज़ी
  रहस्यवादहिन्दी
  अंग्रेज़हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  धर्महिन्दी
  Anglicanismअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  २ उल्लेखाः
  William Wordsworth
  ० उल्लेखः
  Category:William Wordsworthअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Вордсворт Уильям
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  Wordsworth, William (DNB00)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Wordsworth, Williamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Lives of the Poets-Laureateअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  William Wordsworthअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cambridge Alumni Database IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RSL ID (person)अंग्रेज़ी
  excludingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Spenserians person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Theatricalia person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RA Collections IDअंग्रेज़ी
  12016
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Poets.org poet IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Poetry Foundation IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Poetry Archive poet IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RPO poet IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Poetry In Voice poet IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  National Library of Wales Authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ComiXology creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NTA IDअंग्रेज़ी
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  Vatican Library IDअंग्रेज़ी
  Canadiana Authorities IDअंग्रेज़ी
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  BanQ author IDअंग्रेज़ी
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  Hymnary author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  PUSC author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  abART person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Orlando author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR ID (Russia)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Aozora Bunko author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gazetteer for Scotland person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  William Wordsworth
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR ID (Romania)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  French Vikidia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q45546&oldid=1117243393" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः