નક્શ-એ જહાન મેદાન (Q4519)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
square at the center of Isfahan city, Iranઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નક્શ-એ જહાન મેદાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Naqsh-e Jahan Square
  square at the center of Isfahan city, Iran
  • Meidan Emam
  • Naghsh-e jahan
  • Imam Square
  • Naghsh-i Jahan
  • Royal Square of Esfahan
  • Naqsh-i Jahan Square
  • Emam Sq.
  • Naghsh-i Jahan Square
  • Naqsh-e Jahan
  • Shah square
  • Naghsh-e Jahan Square
  • The Royal Square of Esfahan

  વિધાનો

  squareઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Esfahan-shah-sq.jpg
  ૭૬૮ × ૧૮૯; ૩૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  directionsઅંગ્રેજી
  Naqsh-e Jahan Square
  ૦ સંદર્ભ
  Naqsh-i Jahan Square
  ૦ સંદર્ભ
  (i)અંગ્રેજી
  (v)અંગ્રેજી
  (vi)અંગ્રેજી

  Identifiers

   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો