મહાબોધિ મંદિર (Q4513)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Buddhist templeઅંગ્રેજી
 • મહાબોધી મંદિર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાબોધિ મંદિર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • મહાબોધી મંદિર
અંગ્રેજી
Mahabodhi Temple
Buddhist temple
 • Mahabodi
 • Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya
 • Maha Bodhi Temple
 • Mahabodhi
 • Mahabodhi Temple Complex

વિધાનો

Mahabodhitemple.jpg
૧,૯૪૪ × ૨,૫૯૨; ૨.૩૭ MB
Mahabodhi Temple (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Commons Institution pageઅંગ્રેજી
Mahabodhi Temple
૦ સંદર્ભ
Mahabodhi Temple
૧ સંદર્ભ
(i)અંગ્રેજી
(ii)અંગ્રેજી
(iii)અંગ્રેજી
(iv)અંગ્રેજી
(vi)અંગ્રેજી

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો