વી. એસ. નાયપોલ (Q44593)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Trinidadian-British writer of Indo-Aryan ancestryઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
વી. એસ. નાયપોલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  V. S. Naipaul
  Trinidadian-British writer of Indo-Aryan ancestry
  • Vidiadhar Surajprasad Naipaul

  વિધાનો

  VS Naipaul 2016 Dhaka (cropped).jpg
  ૮૫૨ × ૧,૦૨૪; ૩૩૫ KB
  نيبول متحدثًا في إحدى المؤتمرات بمدينة دكا سنة 2016 (અરબી)
  ૦ સંદર્ભ
  Vidiadhar Surajprasad Naipaul (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Vidiadhar Surajprasad Naipaul (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  V.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  noble titleઅંગ્રેજી
  Sirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  V. S. Naipaul
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૭ ઓગસ્ટ 1932
  ૯ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  V. S. Naipaul
  named asઅંગ્રેજી
  Sir V.S. Naipaul
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  V.S. Naipaul
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  V. S. Naipaul
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Sir V. S. Naipaul
  named asઅંગ્રેજી
  V. S. (Vidiadhar Surajprasad) Naipaul
  named asઅંગ્રેજી
  Vidiadhar Surajprasad Naipaul
  ૧૧ ઓગસ્ટ 2018
  ૫ સંદર્ભો
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  V. S. Naipaul
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Sir V. S. Naipaul
  named asઅંગ્રેજી
  V. S. (Vidiadhar Surajprasad) Naipaul
  named asઅંગ્રેજી
  Vidiadhar Surajprasad Naipaul
  Shiva Naipaulઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Wesleyan Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Society of Literatureઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  essayઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  short storyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Queen's Royal Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  work period (start)અંગ્રેજી
  1957
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  ૧૧ ઓગસ્ટ 2018
  ૦ સંદર્ભ
  V. S. Naipaul
  ૦ સંદર્ભ
  Category:V. S. Naipaulઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી

  Identifiers

  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Paris Review interviewee IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYRB contributor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Naipaul, Vidiadhar Surajprasad
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PUSC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RSL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adelphi author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  abART person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Europeana entityઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  De Agostini IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો