અબેલ તાસ્માન (Q42188)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ડચ સફરી, શોધક અને વેપારી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અબેલ તાસ્માન
ડચ સફરી, શોધક અને વેપારી
  અંગ્રેજી
  Abel Tasman
  Dutch seafarer, explorer and merchant
  • Abel Janszoon Tasman

  વિધાનો

  Dutch Republic અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Abel Janszoon Tasman (ડચ)
  ૦ સંદર્ભ
  Abel અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tasman અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૦ ઓક્ટોબર 1659Gregorian
  ૫ સંદર્ભો
  અજાણી કિંમત
  series ordinal અંગ્રેજી
  0
  ૦ સંદર્ભ
  અજાણી કિંમત
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  end cause અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dutch અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (end) અંગ્રેજી
  Allgemeine Deutsche Biographie અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
  Wikipedia:Vital articles/Level/4 અંગ્રેજી
  ૩૧ ઓક્ટોબર 2022
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection અંગ્રેજી
  copyright status as a creator અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  based on heuristic અંગ્રેજી
  100 years or more after author(s) death અંગ્રેજી
  Tasman અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Abel Tasman
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Abel Tasman અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii Books author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  RERO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Australian Dictionary of Biography ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BHCL UUID અંગ્રેજી
  BHL creator ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszoon, 1603--165
  ૧ સંદર્ભ
  Biografisch Portaal van Nederland ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszoon
  ૦ સંદર્ભ
  Den Store Danske ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary of New Zealand Biography ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dodis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ECARTICO person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  edition humboldt digital ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedia of Australian Science ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Interlingual Index ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
  object named as અંગ્રેજી
  Abel Janszoon Tasman
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID (old) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library subject ID અંગ્રેજી
  openMLOL author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prabook ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa agent ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszoon
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBIS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  subject named as અંગ્રેજી
  Abel Jansz Tasman (est. 1603 - 10 Oct 1659)
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો