Huà Guók-hŭng  (Q41570)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國共產黨中央委員會主席 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Huà Guók-hŭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Hua Guofeng
  Chairman of the Central Committee of the Communist Party of China
  • Su Zhu
  • Hua Guo Feng
  • Huaguofeng
  • Chairman Hua
  • Premier Hua

  Mièu-sŭk

  圖片繁體中文
  Hua Guofeng-1.jpg
  363 × 484; 84 KB
  母語人名繁體中文
  华国锋 (中文)
  1 chăng-kō̤
  姓氏繁體中文
  Hòa閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  14 8 2015
  chhut-sì閩南語
  16 2 1921格里曆
  5 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  9 4 2014
  出版者繁體中文
  The Guardian閩南語
  出版日期繁體中文
  21 8 2008
  檢索日期繁體中文
  19 8 2014
  標題繁體中文
  Hua Guofeng (British English)
  作者繁體中文
  約翰·基廷斯繁體中文
  存檔日期繁體中文
  21 7 2016
  載於繁體中文
  衛報網站繁體中文
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave繁體中文
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē閩南語
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin閩南語
  20 8 2008
  6 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  9 4 2014
  出版者繁體中文
  The Guardian閩南語
  出版日期繁體中文
  21 8 2008
  檢索日期繁體中文
  19 8 2014
  標題繁體中文
  Hua Guofeng (British English)
  作者繁體中文
  約翰·基廷斯繁體中文
  存檔日期繁體中文
  21 7 2016
  載於繁體中文
  衛報網站繁體中文
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave繁體中文
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  命名為繁體中文
  Hua Guofeng
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē閩南語
  0 chăng-kō̤
  子女數目繁體中文
  4
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p閩南語
  1 chăng-kō̤
  出版者繁體中文
  The Guardian閩南語
  出版日期繁體中文
  21 8 2008
  檢索日期繁體中文
  19 8 2014
  標題繁體中文
  Hua Guofeng (British English)
  作者繁體中文
  約翰·基廷斯繁體中文
  存檔日期繁體中文
  21 7 2016
  載於繁體中文
  衛報網站繁體中文
  擔任職務繁體中文
  始於繁體中文
  7 10 1976
  終於繁體中文
  28 6 1981
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  2 2 1976
  終於繁體中文
  10 9 1980
  國家元首繁體中文
  無數值
  1 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  7 10 1976
  終於繁體中文
  28 6 1981
  1 chăng-kō̤
  中華人民共和國公安部部長中文 (已轉換拼寫)
  取代對象繁體中文
  李震繁體中文
  後繼者繁體中文
  趙蒼璧繁體中文
  始於繁體中文
  Sĕk-nguŏk 1973
  終於繁體中文
  Săng-nguŏk 1977
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  7 4 1976
  終於繁體中文
  7 10 1976
  1 chăng-kō̤
  信仰繁體中文
  Bû-sîn-lūn閩南語
  1 chăng-kō̤
  記載於繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類繁體中文
  Hua Guofeng
  1 chăng-kō̤
  話題主分類繁體中文
  Category:華國鋒中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  BIBSYS ID繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  NLI編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Find a Grave編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Freebase標識繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  出版日期繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi