હેરોલ્ડ પિન્ટર (Q41042)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
English playwrightઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હેરોલ્ડ પિન્ટર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Harold Pinter
  English playwright

   વિધાનો

   Harold-pinter-atp.jpg
   ૩૭૩ × ૨૪૧; ૨૦ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Harold Pinter (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Pinterઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Дэвид Бэрон
   ૧ સંદર્ભ
   ૧૦ ઓક્ટોબર 1930
   ૧૨ સંદર્ભો
   Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   The Peerage person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Discogsઅંગ્રેજી
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Munzinger person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ૨૪ ડિસેમ્બર 2008
   ૧૩ સંદર્ભો
   Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   The Peerage person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Discogsઅંગ્રેજી
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Munzinger person IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Harold Pinter
   liver cancerઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kensal Green Cemeteryઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Category:British poetsઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Category:English novelistsઅંગ્રેજી
   Portuguese Wikipediaઅંગ્રેજી
   Serbian Academy of Sciences and Artsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Academy of Arts, Berlinઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   American Academy of Arts and Lettersઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Royal Society of Literatureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Knight of the Legion of Honourઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Hermann Kesten Prizeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Franz Kafka Prizeઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   America Award in Literatureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Order of the British Empireઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Order of the Companions of Honourઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   nominated forઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   The French Lieutenant's Womanઅંગ્રેજી
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   54th Academy Awardsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   for workઅંગ્રેજી
   Betrayalઅંગ્રેજી
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   56th Academy Awardsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   23rd Tony Awardsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jewish peopleઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   list of worksઅંગ્રેજી
   Harold Pinter bibliographyઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Roomઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Birthday Partyઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Dumb Waiterઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Caretakerઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   archives atઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Harold Pinterઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   described by sourceઅંગ્રેજી
   Obalky knih.czઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   exact matchઅંગ્રેજી

   Identifiers

   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   SELIBR IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Bibliothèque nationale de France IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   CANTIC IDઅંગ્રેજી
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Munzinger person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Trove IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Biblioteca Nacional de España IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   EGAXA IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NUKAT IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Portuguese National Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Nobel prize IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SANU member IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NE.se IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ADK member IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Dialnet author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   UK National Archives IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
   Babelio author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Peerage person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Flanders Arts Institute person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Poetry Archive poet IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Paris Review interviewee IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GTAA IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Kindred Britain IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNB person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Orlando author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   abART person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો