હેરોલ્ડ પિન્ટર (Q41042)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
English playwright (1930-2008) અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હેરોલ્ડ પિન્ટર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Harold Pinter
  English playwright (1930-2008)

   વિધાનો

   Harold Pinter 1962.jpg
   ૬૬૭ × ૯૬૩; ૧૧૯ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Harold Pinter (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Pinter અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૦ ઓક્ટોબર 1930
   ૧૭ સંદર્ભો
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Internet Broadway Database person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Find a Grave અંગ્રેજી
   Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   The Peerage અંગ્રેજી
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Discogs અંગ્રેજી
   Discogs artist ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Itaú Cultural ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Roglo અંગ્રેજી
   Roglo person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Babelio અંગ્રેજી
   Babelio author ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Munzinger person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ૨૪ ડિસેમ્બર 2008
   ૧૭ સંદર્ભો
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Internet Broadway Database person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Find a Grave અંગ્રેજી
   Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   The Peerage અંગ્રેજી
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Discogs અંગ્રેજી
   Discogs artist ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Roglo અંગ્રેજી
   Roglo person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Babelio અંગ્રેજી
   Babelio author ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   Munzinger person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   liver cancer અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kensal Green Cemetery અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jack Haim Pinter અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Frances Moskowitz અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Daniel Brand અંગ્રેજી
   ૨ સંદર્ભો
   inferred from અંગ્રેજી
   Daniel Brand અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   inferred from અંગ્રેજી
   Category:English novelists અંગ્રેજી
   Portuguese Wikipedia અંગ્રેજી
   work period (end) અંગ્રેજી
   2003
   ૦ સંદર્ભ
   Stop the War Coalition અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jewish people અંગ્રેજી
   reason for deprecated rank અંગ્રેજી
   source known to be unreliable અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Harold Pinter bibliography અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Room અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Birthday Party અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Dumb Waiter અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Caretaker અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   archives at અંગ્રેજી
   Serbian Academy of Sciences and Arts અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Academy of Arts, Berlin અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   American Academy of Arts and Letters અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Royal Society of Literature અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Nobel Prize in Literature અંગ્રેજી
   prize money અંગ્રેજી
   ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ Swedish krona
   award rationale અંગ્રેજી
   who in his plays uncovers the precipice under everyday prattle and forces entry into oppression's closed rooms (અંગ્રેજી)
   som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum (સ્વીડિશ)
   Knight of the Legion of Honour અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Hermann Kesten Prize અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Franz Kafka Prize અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   America Award in Literature અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Sretenje Order અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Companion of Honour અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Society of London Theatre Special Award અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Europe Theatre Prize અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   nominated for અંગ્રેજી
   for work અંગ્રેજી
   The French Lieutenant's Woman અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   54th Academy Awards અંગ્રેજી
   ૧૧ ફેબ્રુઆરી 1982
   ૦ સંદર્ભ
   for work અંગ્રેજી
   Betrayal અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   56th Academy Awards અંગ્રેજી
   ૧૬ ફેબ્રુઆરી 1984
   ૦ સંદર્ભ
   Tony Award for Best Direction of a Play અંગ્રેજી
   statement is subject of અંગ્રેજી
   23rd Tony Awards અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Wikipedia:Vital articles/Level/4 અંગ્રેજી
   ૩૧ ઓક્ટોબર 2022
   ૦ સંદર્ભ
   related category અંગ્રેજી
   category contains અંગ્રેજી
   film with screenplay by this person અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   documentation files at અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   ૧ સંદર્ભ
   Category:Harold Pinter અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   NORAF ID અંગ્રેજી
   CANTIC ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   EGAXA ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Greece ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SBN author ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Korea ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CiNii Books author ID અંગ્રેજી
   ૨ સંદર્ભો
   NL CR AUT ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NUKAT ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   PLWABN ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Portuguese National Library author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SELIBR ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   CONOR.SI ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   IdRef ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   abART person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Academy Awards Database nominee ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Academy of Athens authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ACMI ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ADK member ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Alexander Turnbull Library ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Archives at Yale agent ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Babelio author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BBC Things ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BBC Things અંગ્રેજી
   BiblioNet author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bitraga author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNB person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CCAB ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CineMagia person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cinémathèque québécoise person ID અંગ્રેજી
   ૨ સંદર્ભો
   CiNii Research ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Companies House officer ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold PINTER
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR.BG ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR.SR ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
   De Agostini ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   ૦ સંદર્ભ
   Decine21 person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Den Store Danske ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Dialnet author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Discogs artist ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   doollee.com playwright ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Europeana entity અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Evene ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Fandango person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Film.ru person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Flanders Arts Institute person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FranceArchives agent ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Google Arts & Culture entity ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   subject named as અંગ્રેજી
   ПИНТЕР
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia portal ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   GTAA ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Gyldendals Teaterleksikon ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   HaBima Archive person ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   research site અંગ્રેજી
   HaBima Archive અંગ્રેજી
   Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   IDU person ID અંગ્રેજી
   Interlingual Index ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ISzDb person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Itaú Cultural ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Ivi person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   IxTheo authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jewish Virtual Library ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kallías ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Krugosvet article અંગ્રેજી
   Les Archives du spectacle person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Levadia Library ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
   object named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ૦ સંદર્ભ
   MMB ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Movie Walker Press person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   MovieMeter person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Munzinger person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   MYmovies person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   NE.se ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Trove people ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLP ID (old) અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NNDB people ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Nobel Laureate API ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library subject ID અંગ્રેજી
   Open Plaques subject ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Orlando author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Poetry Archive poet ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Pontifical University of Salamanca ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Portal da Literatura ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Radio France person ID અંગ્રેજી
   SANU member ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SAPA ID અંગ્રેજી
   Sceneweb artist ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SNAC ARK ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SNK ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Swedish Royal Theater Archive અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Tabakalera ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Encyclopedia of Science Fiction ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Literary Encyclopedia person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Paris Review interviewee ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Mix'n'match અંગ્રેજી
   Theatricalia person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   TMDB person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Treccani ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   ૧ સંદર્ભ
   Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   VII Appendice
   ૧ સંદર્ભ
   UK National Archives ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   UK Parliament thesaurus ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Pinter, Harold
   ૦ સંદર્ભ
   University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Webb-site person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   genealogics.org person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Geni.com profile ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kindred Britain ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Roglo person ID અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The Peerage person ID અંગ્રેજી
   subject named as અંગ્રેજી
   Harold Pinter
   ૧ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો