एवा पेरोन (Q40933)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Argentinian actress and politician (1919-1952) आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
एवा पेरोन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  Argentinian actress and politician (1919-1952)
  • Evita
  • Eva Peron
  • Maria Eva Duarte de Peron
  • Maria Eva Duarte Peron
  • María Eva Duarte de Perón
  • María Eva Duarte Perón
  • Evita Perón
  • Eva

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Evita (cropped).JPG
  ८७७ × १,२२८;७४१ KB
  media legend आङ्ग्लभाषा
  1948 (आङ्ग्लभाषा)
  Eva Perón 1948. (स्वीडिश)
  ० उल्लेखः
  Evaperoncasarosada.jpg
  ५९७ × ३९०;२९ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  cinenacional.com आङ्ग्लभाषा
  ३१ मे 2017
  María Eva Duarte (स्पेनीय भाषा:)
  १ उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  María Eva Duarte (स्पेनीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Eva आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  1
  ० उल्लेखः
  Maria आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2
  ० उल्लेखः
  Duarte आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  ७ मे 1919Gregorian
  १२ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  cinenacional.com आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2017
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Peron
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  FemBio आङ्ग्लभाषा
  FemBio ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Peron
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  María Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Maria Duarte Ibarguren
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  María Eva Duarte de Perón
  जन्म स्थान हिन्दी
  हूनिन हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  cinenacional.com आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2017
  २६ जुलै 1952
  ११ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2019
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  cinenacional.com आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2017
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Peron
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave आङ्ग्लभाषा
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Peron
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  María Eva Perón
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Maria Duarte Ibarguren
  कहा गया हिन्दी
  GeneaStar आङ्ग्लभाषा
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Eva Peron
  ३ उल्लेखाः
  ३० डिसेम्बर् 2014
  कहा गया हिन्दी
  cinenacional.com आङ्ग्लभाषा
  २८ मे 2017
  मौत का कारण हिन्दी
  natural causes आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Recoleta Cemetery आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  image of grave आङ्ग्लभाषा
  Eva peron tomb recoleta.jpg
  ७०४ × १,०२४;४२५ KB
  ० उल्लेखः
  सहोदर हिन्दी
  Juan Ramón Duarte आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  feminist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  suffragist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीन हिन्दी
  First Lady of Argentina आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  president आङ्ग्लभाषा
  का हिन्दी
  Eva Perón Foundation आङ्ग्लभाषा
  ८ जुलै 1948
  २६ जुलै 1952
  पूर्वगामी हिन्दी
  मूल्य नहीं
  १ उल्लेखः
  Spiritual Leader of the Nation of Argentina आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  प्रवृत्ति हिन्दी
  naari shasktikaran हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Female Peronist Party आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Eva Peron Signature.svg
  ३२६ × ११२;९ KB
  ० उल्लेखः
  spoken text audio आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Order of Merit आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Order of Umayyad आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of Boyacá आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  nominated for आङ्ग्लभाषा
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eva Perón
  ० उल्लेखः
  Eva Perón
  ० उल्लेखः
  Category:Eva Perón आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १३ जुलै 2015
  BNMM authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  BAnQ author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  National Library of Brazil ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १८ सेप्टेम्बर् 2012
  २४ आगस्ट् 2018
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Auñamendi ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BHCL UUID आङ्ग्लभाषा
  BIU Santé person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cinenacional.com person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Collective Biographies of Women ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cyprus University of Technology ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DUC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Evene ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FemBio ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Larousse ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID आङ्ग्लभाषा
  number of works आङ्ग्लभाषा
  १२४
  number of works accessible online आङ्ग्लभाषा
  ३०
  named as आङ्ग्लभाषा
  Perón, Eva
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Runeberg author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SAPA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Trading Card Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Storia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  U.S. National Archives Identifier आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2020
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q40933&oldid=1411511211" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्