ഇസ്താംബുൾ (Q406)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
largest city in Turkeyഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഇസ്താംബുൾ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Istanbul
  largest city in Turkey

   പ്രസ്താവനകൾ

   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   former capitalഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   largest cityഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   port cityഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   big cityഇംഗ്ലീഷ്
   4. നൂറ്റാണ്ട്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   tourist destinationഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul2010.jpg
   912 × 684; 528 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   667 BCE
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   official nameഇംഗ്ലീഷ്
   Стамбул (റഷ്യൻ)
   28 മാർച്ച് 1930
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Константинополь (റഷ്യൻ)
   28 മാർച്ച് 1930
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   İstanbul (ടർക്കിഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul (റൊമാനിയൻ)
   28 മാർച്ച് 1930
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Constantinopol (റൊമാനിയൻ)
   28 മാർച്ച് 1930
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Истанбул (Serbian (Cyrillic script))
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul (Serbian (Latin script))
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Κωνσταντινούπολις (ഗ്രീക്ക്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   native labelഇംഗ്ലീഷ്
   İstanbul (ടർക്കിഷ്)
   1 സ്രോതസ്സ്
   demonymഇംഗ്ലീഷ്
   Istanbulite (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbulano (എസ്‌പരാന്റോ)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   29 ഒക്ടോബർ 1923Gregorian
   1 സ്രോതസ്സ്
   archINFORM location IDഇംഗ്ലീഷ്
   6 ഓഗസ്റ്റ് 2018
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   located in or next to body of waterഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   41°0'36"N, 28°57'37"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   Aydos Hillഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   office held by head of governmentഇംഗ്ലീഷ്
   mayor of Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ekrem İmamoğluഇംഗ്ലീഷ്
   17 ഏപ്രിൽ 2019
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mevlüt Uysalഇംഗ്ലീഷ്
   28 സെപ്റ്റംബർ 2017
   17 ഏപ്രിൽ 2019
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kadir Topbaşഇംഗ്ലീഷ്
   1 ഏപ്രിൽ 2004
   22 സെപ്റ്റംബർ 2017
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Occupation of Constantinopleഇംഗ്ലീഷ്
   13 നവംബർ 1918Gregorian
   23 സെപ്റ്റംബർ 1923Gregorian
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Constantinopleഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Constanțaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Durrësഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kazanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Maryഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Sucreഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Constantineഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Parintinsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Mülheim an der Ruhrഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Plovdivഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Amsterdamഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Smolyanഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kocaeli Provinceഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   pronunciation audioഇംഗ്ലീഷ്
   Istanbul pronunciation.ogg
   1.0സെ; 18 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   34000–34990
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
   Latrans-Turkey location Istanbul.svg
   1,473 × 655; 10.88 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   collage imageഇംഗ്ലീഷ്
   Istanbul collage 5j.jpg
   502 × 838; 198 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul morning panorama banner.jpg
   2,100 × 300; 350 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   nighttime viewഇംഗ്ലീഷ്
   Istanbul (15896336182).jpg
   3,872 × 2,268; 1.69 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Istanbul
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
   Maps of Istanbul
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   topic's main templateഇംഗ്ലീഷ്
   Template:Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
   Category:People from Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   category of people buried hereഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Category:Films shot in Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   local dialing codeഇംഗ്ലീഷ്
   212
   applies to partഇംഗ്ലീഷ്
   European Sideഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   216
   applies to partഇംഗ്ലീഷ്
   Anatolian Sideഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
   2--49618
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   licence plate codeഇംഗ്ലീഷ്
   34
   1 സ്രോതസ്സ്
   permanent duplicated itemഇംഗ്ലീഷ്
   Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   maintained by WikiProjectഇംഗ്ലീഷ്
   WikiProject Istanbulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   NDL Auth IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Facebook Places IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   WOEIDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   SELIBR IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   EMLO location IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Brockhaus Enzyklopädie online IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   UK Parliament thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Store norske leksikon IDഇംഗ്ലീഷ്
   mapping relation typeഇംഗ്ലീഷ്
   exact matchഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   SUDOC authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   TGN IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Giant Bomb IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Comic Vine IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Klexikon article IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Australian War Memorial IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q406&oldid=936930582" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്