Richard Feynman (Q39246)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
美國理論物理學家(1918-1988) 中文 (已轉換拼寫)
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Richard Feynman
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Richard Feynman
  American theoretical physicist (1918–1988)
  • Richard Phillips Feynman
  • Richard P. Feynman
  • Ofey
  • Feynman
  • Dick Feynman

  陳述

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  國籍 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  Richard Phillips Feynman (英文)
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  名字 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  1
  0 參考文獻
  菲利普斯 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  2
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
  費曼 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  化名 繁體中文
  Ofey
  1 參考文獻
   繁體中文
  9
  IPA 繁體中文
  ˈfaɪnmən
  適用部分 繁體中文
  姓氏 繁體中文
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  11 5 1918格里曆
  14 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  蘇聯大百科全書 (1969–1978) 中文 (已轉換拼寫)
  段落 繁體中文
  Фейнман Ричард Филлипс
  檢索日期 繁體中文
  26 2 2017
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  22 8 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  出生地 繁體中文
  死亡日期 繁體中文
  15 2 1988
  14 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  22 8 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  網路推理小說資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  Babelio 英文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  死亡地 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 12 2014
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 1 2022
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  死因 繁體中文
  腎功能衰竭 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  墓地 繁體中文
  墓地資訊 繁體中文
  FOUNDERS-4390-11
  地理座標 繁體中文

  Map

  34°11'11.87"N, 118°8'48.52"W
  墓地圖片 繁體中文
  Feynman's tombstone.jpg
  700 × 466;​114 KB
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  0 參考文獻
  母親 繁體中文
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  喬安·費曼 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  1
  始於 繁體中文
  Liuk-ngie̍t 1942
  終於 繁體中文
  16 6 1945
  結束原因 繁體中文
  配偶死亡 繁體中文
  結婚地點 繁體中文
  史泰登島區政廳 中文 (已轉換拼寫)
  3 參考文獻
  子女 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養女 繁體中文
  始於 繁體中文
  1968
  3 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 9 2021
  載於 繁體中文
   繁體中文
  Genius to You, Father to Me: My Life With Richard P. Feynman
  母語 繁體中文
  美國英語 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  職業 繁體中文
  物理學家 繁體中文
  3 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  作家 繁體中文
  0 參考文獻
  大學教員 繁體中文
  1 參考文獻
  打擊樂手 繁體中文
  0 參考文獻
  理論物理學家 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  工作領域 繁體中文
  量子電動力學 繁體中文
  0 參考文獻
  粒子物理學 繁體中文
  0 參考文獻
  僱主 繁體中文
  康乃爾大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1945
  終於 繁體中文
  1950
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1950
  終於 繁體中文
  1988
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  曼哈頓計劃 繁體中文
  始於 繁體中文
  1941
  終於 繁體中文
  1945
  2 參考文獻
  所屬組織 繁體中文
  皇家學會 繁體中文
  始於 繁體中文
  1965
  0 參考文獻
  美國科學促進會 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  知名人物資料庫 繁體中文
  美國物理學會 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  知名人物資料庫 繁體中文
  美國國家科學院 繁體中文
  始於 繁體中文
  1954
  0 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  法洛克衛高中 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1931
  終於 繁體中文
  1935
  始於 繁體中文
  1935
  終於 繁體中文
  1939
  學位 繁體中文
  學士 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  終於 繁體中文
  1942
  始於 繁體中文
  1939
  學位 繁體中文
  博士 繁體中文
  2 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  7 5 2020
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  學位論文 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  博士生 繁體中文
  喬治·茨威格 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  勞里·布朗 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Koichi Mano 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Carl Iddings 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  喬瓦尼·羅西·洛馬尼茨 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Finn Ravndal 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  傑姆斯‧巴丁 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  學生 繁體中文
  羅伯特·巴羅 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  丹尼爾·希利斯 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  師從 繁體中文
  Abram Bader 英文
  0 參考文獻
  居住地 繁體中文
  終於 繁體中文
  1935
  始於 繁體中文
  1918
  0 參考文獻
  洛斯阿拉莫斯 繁體中文
  0 參考文獻
  阿爾塔德納 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  洛杉磯時報 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  2 12 2001
  檢索日期 繁體中文
  25 10 2021
  標題 繁體中文
  The Cult of Richard Feynman (英文)
  信仰 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  25
  簽名 繁體中文
  Richard Feynman signature.svg
  585 × 206;​24 KB
  0 參考文獻
  參與 繁體中文
  曼哈頓計劃 繁體中文
  0 參考文獻
  主要作品 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼物理學講義 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  費曼圖 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼-卡茨公式 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  物理定律的本性 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  貝特-費曼公式 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼棋盤 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼引數化 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼點 繁體中文
  0 參考文獻
  費曼斜線標記 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  費曼噴頭 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  影響自 繁體中文
  保羅·狄拉克 繁體中文
  0 參考文獻
  所獲獎項 繁體中文
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1965
  獎金 中文 (已轉換拼寫)
  94,000 Sui-tiên krona
  獲獎理由 繁體中文
  för deras fundamentala insats inom kvantelektrodynamiken, med djupgående konsekvenser för elementarpartikelfysiken (瑞典文)
  for their fundamental work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the physics of elementary particles (英文)
  阿爾伯特·愛因斯坦獎 中文 (已轉換拼寫)
  日期 繁體中文
  1954
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MacTutor數學史檔案 中文 (已轉換拼寫)
  美國物理學會會士 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日期 繁體中文
  1962
  日期 繁體中文
  1939
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  提名或入圍獎項 繁體中文
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1956
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1957
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1960
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1962
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1963
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1964
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  諾貝爾物理學獎 繁體中文
  日期 繁體中文
  1965
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  官方網站 繁體中文
  0 參考文獻
  記載於 繁體中文
  蘇聯大百科全書 (1969–1978) 中文 (已轉換拼寫)
  段落 繁體中文
  Фейнман Ричард Филлипс
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  丹麥大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  日期 繁體中文
  31 10 2022
  0 參考文獻
  埃爾德什數 繁體中文
  3
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  Richard Feynman
  1 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Richard Feynman
  0 參考文獻
  話題主模板 繁體中文
  0 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:理查德·費曼 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CANTIC ID 英文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Feynman, Richard P.
  0 參考文獻
  ULAN編碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  18 2 2023
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  26 3 2018
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  SELIBR編碼 繁體中文
  1 參考文獻
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 12 2021
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  學術譜系標識符 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  0 參考文獻
  美國國家傳記編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  CCAB ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 參考文獻
  CONOR.BG ID 英文
  0 參考文獻
  CONOR.SR ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Feynman, Richard Phillips
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  27 7 2015
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  费因曼,R.P.
  0 參考文獻
  Evene ID 英文
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  Golden ID 英文
  Goodreads作者編號 繁體中文
  日期 繁體中文
  26 9 2020
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  訂閱者數量 繁體中文
  4,155
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  GTAA ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IMDb識別碼 繁體中文
  2 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IBDB人物索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  ISFDB作者索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  猶太百科全書編號(俄文) 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Last.fm編號 繁體中文
  3,242
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  首選級原因 繁體中文
  最完整值 繁體中文
  最頻繁的值 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  0 參考文獻
  1,322
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  0 參考文獻
  183
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Feynman, Richard P.
  0 參考文獻
  43
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Feynman, Richard
  0 參考文獻
  1
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Prof. Richard Feynman
  0 參考文獻
  3
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Feynman, Richard P
  0 參考文獻
  20
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman Lecture
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  韓語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  基於啟發法 繁體中文
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 9 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  nLab ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  27 3 2020
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman (1918 - 1988)
  作品數量 繁體中文
  163
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  首選級原因 繁體中文
  最完整值 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman (1918 - 1988)
  作品數量 繁體中文
  1
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Richard P. Feynman | Open Library (德文)
  檢索日期 繁體中文
  24 11 2021
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  作品數量 繁體中文
  1
  日期 繁體中文
  11 9 2021
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Richard Feynman | Open Library (德文)
  檢索日期 繁體中文
  24 11 2021
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman
  作品數量 繁體中文
  15
  日期 繁體中文
  26 5 2022
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Richard P. Feynman | Open Library (德文)
  檢索日期 繁體中文
  24 11 2021
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  作品數量 繁體中文
  8
  日期 繁體中文
  26 5 2022
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Richard Phillips Feynman | Open Library (德文)
  檢索日期 繁體中文
  24 11 2021
  開放圖書館主題標識符 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman
  作品數量 繁體中文
  20
  日期 繁體中文
  26 5 2022
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Richard P. Feynman (1918-1988)
  作品數量 繁體中文
  16
  日期 繁體中文
  26 5 2022
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Feynman, richard p. (richard phillips), 1918-1988
  作品數量 繁體中文
  27
  日期 繁體中文
  26 5 2022
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  SNK ID 英文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Richard Feynman
  0 參考文獻
  映射關係類型 繁體中文
  精確匹配 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  TED演講者ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Rodovid索引碼 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Richard Phillips Feynman (11 May 1918 - certain 15 Feb 1988)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá