ลินุกซ์ (Q388)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
operating system family that use the Linux kernel. For instance GNU/Linux or Android.อังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
ลินุกซ์
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Linux
  operating system family that use the Linux kernel. For instance GNU/Linux or Android.
  • Linux Operating System

  ประพจน์

  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Tux.svg
  280 × 330; 155 กิโลไบต์
  GNU and Tux.svg
  620 × 434; 395 กิโลไบต์
  17 กันยายน 1991
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  influenced byอังกฤษ
  MINIXอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Linus-linux.ogg
  3.6 วินาที; 17 กิโลไบต์
  mascotอังกฤษ
  Tuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GNU Projectอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  DEC Alphaอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  ARM architectureอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  distributionอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GPLv2อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Linux
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Portal:Linuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  topic's main templateอังกฤษ
  Template:Linuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  history of topicอังกฤษ
  history of Linuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  IRC channelอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Stack Exchange tagอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GNU/Linuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GNU/Linuxอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  inferred fromอังกฤษ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  PSH IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  NYT topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Quora topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  File Format Wiki page IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  subredditอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  NE.se IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Google News topics IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GAMECIP platform IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  IGDB platform IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GameFAQs platform IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
   
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข