อูบุนตู (Q381)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Debian-based Linux operating systemอังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
อูบุนตู
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Ubuntu
  Debian-based Linux operating system
  • Ubuntu Linux

  ประพจน์

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  quoteอังกฤษ
  Ubuntu was awarded 'Most User-Friendly Linux Distribution', and.. (อังกฤษ)
  Ubuntu wins most user friendly Linux distribution award (อังกฤษ)
  16 พฤศจิกายน 2006
  26 ธันวาคม 2017
  Logo-ubuntu no(r)-black orange-hex.svg
  758 × 171; 5 กิโลไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Ubuntu 18.10.png
  1,366 × 768; 1,022 กิโลไบต์
  media legendอังกฤษ
  Ubuntu 18.10 (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  20 ตุลาคม 2004
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  ubuntuอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  multiple languagesอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Ubuntu Foundationอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  IA-32อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  ARM architectureอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  package management systemอังกฤษ
  dpkgอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Snapcraftอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  GUI toolkit or frameworkอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Unityอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  source code repositoryอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  7 ตุลาคม 2016
  bug tracking systemอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  14.10
  Utopic Unicorn (อังกฤษ)
  14.04
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  13.10
  Saucy Salamander (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  13.04
  Raring Ringtail (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  12.10
  Quantal Quetzal (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  12.04
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  11.10
  Oneiric Ocelot (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  11.04
  Natty Narwhal (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  10.10
  Maverick Meerkat (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  9.10
  Karmic Koala (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  9.04
  Jaunty Jackalope (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  8.10
  Intrepid Ibex (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  7.10
  Gutsy Gibbon (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  7.04
  Feisty Fawn (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  6.10
  Edgy Eft (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  6.06
  1 มิถุนายน 2006
  Dapper Drake (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  5.10
  Breezy Badger (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  5.04
  Hoary Hedgehog (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  4.10
  Warty Warthog (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  15.10
  Wily Werewolf (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  16.04
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  16.10
  Yakkety Yak (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  17.04
  Zesty Zapus (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  17.10
  Artful Aardvark (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  18.04
  Bionic Beaver (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  18.10
  Cosmic Cuttlefish (อังกฤษ)
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  public key fingerprintอังกฤษ
  C598 6B4F 1257 FFA8 6632 CBA7 4618 1433 FBB7 5451
  Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (อังกฤษ)
  30 ธันวาคม 2004
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  8439 38DF 228D 22F7 B374 2BC0 D94A A3F0 EFE2 1092
  Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) (อังกฤษ)
  11 พฤษภาคม 2012
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  free software licenseอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Ubuntu (operating system)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Stack Exchange tagอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  update methodอังกฤษ
  Advanced Packaging Toolอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  10 พฤษภาคม 2018
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Google+ IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  DistroWatch IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Quora topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  subredditอังกฤษ
  Google News topics IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  BIBSYS IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
   
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข