Ngà̤ Táuk-sĭng (Q379806)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
Chinese church leader英文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ngà̤ Táuk-sĭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Watchman Nee
  Chinese church leader

   Mièu-sŭk

   2 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 10 2015
   圖片繁體中文
   WatchmanNee.jpg
   233 × 304; 19 KB
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   Sèng-pia̍t閩南語
   2 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 10 2015
   kok-che̍k閩南語
   母語人名繁體中文
   倪柝聲 (繁體中文)
   漢語拼音轉寫繁體中文
   Ní Tuòshēng
   0 chăng-kō̤
   倪柝声 (簡體中文)
   漢語拼音轉寫繁體中文
   Ní Tuòshēng
   0 chăng-kō̤
   倪述祖 (中文)
   漢語拼音轉寫繁體中文
   Ní Shùzǔ
   0 chăng-kō̤
   姓氏繁體中文
   閩南語
   0 chăng-kō̤
   chhut-sì閩南語
   4 11 1903格里曆
   3 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 10 2015
   載於繁體中文
   社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
   命名為繁體中文
   Watchman Nee
   檢索日期繁體中文
   9 10 2017
   chhut-sì-tē閩南語
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   kòe-sin閩南語
   30 5 1972
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   kòe-sin-tē閩南語
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   BnF編碼繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 10 2015
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   BnF編碼繁體中文
   檢索日期繁體中文
   10 10 2015
   chit-gia̍p閩南語
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   信仰繁體中文
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   共享資源分類繁體中文
   Watchman Nee
   1 chăng-kō̤

   識別碼

   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   VIAF編碼繁體中文
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   NDL權威編碼繁體中文
   1 chăng-kō̤
   匯入自繁體中文
   NKCR AUT編碼繁體中文
   0 chăng-kō̤
   Freebase標識繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   出版日期繁體中文
   28 10 2013
   BnF編碼繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   NTA編號繁體中文
   1 chăng-kō̤
   FAST編號繁體中文
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   SNAC方舟編碼繁體中文
   0 chăng-kō̤
   ISNI繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   檢索日期繁體中文
   13 7 2015
   SUDOC權威編碼繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於繁體中文
   data.bnf.fr繁體中文
   檢索日期繁體中文
   26 8 2015
   Open Library編號繁體中文
   0 chăng-kō̤
   BNE編碼繁體中文
   0 chăng-kō̤
   韓國國立中央圖書館標識符Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
    
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi
         siŭ-gāi