Ngà̤ Táuk-sĭng (Q379806)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
Chinese church leader (1903-1972) 英文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ngà̤ Táuk-sĭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Watchman Nee
  Chinese church leader (1903-1972)

   Mièu-sŭk

   2 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   圖片 繁體中文
   WatchmanNee.jpg
   233 × 304; 19 KB
   1 chăng-kō̤
   Sèng-pia̍t 閩南語
   2 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   母語人名 繁體中文
   倪柝聲 (繁體中文)
   漢語拼音轉寫 繁體中文
   Ní Tuòshēng
   0 chăng-kō̤
   倪柝声 (簡體中文)
   漢語拼音轉寫 繁體中文
   Ní Tuòshēng
   0 chăng-kō̤
   倪述祖 (中文)
   漢語拼音轉寫 繁體中文
   Ní Shùzǔ
   0 chăng-kō̤
   姓氏 繁體中文
    閩南語
   0 chăng-kō̤
   chhut-sì 閩南語
   4 11 1903格里曆
   3 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   載於 繁體中文
   社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
   SNAC方舟編碼 繁體中文
   主體名為 繁體中文
   Watchman Nee
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   chhut-sì-tē 閩南語
   1 chăng-kō̤
   kòe-sin 閩南語
   30 5 1972
   1 chăng-kō̤
   kòe-sin-tē 閩南語
   0 chăng-kō̤
   lāu-bú 閩南語
   倪林和平 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   兄弟姊妹 繁體中文
   倪懷祖 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   配偶 繁體中文
   張品蕙 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   chit-gia̍p 閩南語
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   信仰 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   共享資源分類 繁體中文
   Watchman Nee

   識別碼

   1 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   13 7 2015
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   8 12 2021
   1 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   16 12 2014
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   4 8 2020
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   26 8 2015
   WorldCat識別碼 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   華人基督教史人物辭典標識符 Chinese (China) (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   CONOR.BG ID 英文
   0 chăng-kō̤
   CONOR.SR ID 英文
   0 chăng-kō̤
   Freebase識別碼 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   Freebase數據轉儲 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   28 10 2013
   Goodreads作者編號 繁體中文
   主體名為 繁體中文
   Watchman Nee
   日期 繁體中文
   29 9 2020
   訂閱者數量 繁體中文
   351
   1 chăng-kō̤
   檢索日期 繁體中文
   21 9 2020
   載於 繁體中文
   Goodreads 繁體中文
   推斷依據 繁體中文
   正常的基督徒生活 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   KANTO ID 英文
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   SNAC方舟編碼 繁體中文
   0 chăng-kō̤
    
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi
         siŭ-gāi