ગ્રેગોર મેન્ડેલ (Q37970)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Silesian scientist and Augustinian friar (1822-1884) અંગ્રેજી
  • ગ્રેગોર જ્હોન મેન્ડેલ
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગ્રેગોર મેન્ડેલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  • ગ્રેગોર જ્હોન મેન્ડેલ
અંગ્રેજી
Gregor Mendel
Silesian scientist and Augustinian friar (1822-1884)
  • Gregor Johann Mendel
  • Johann Gregor Mendel
  • Mendel

વિધાનો

nickname અંગ્રેજી
Father of the Modern Genetics (અંગ્રેજી)
Padre de la genética (સ્પેનિશ)
૦ સંદર્ભ
Padre de la genética moderna (સ્પેનિશ)
૦ સંદર્ભ
Father of Genetics (અંગ્રેજી)
Bavê zanista genetîkê (કુર્દિશ)
૦ સંદર્ભ
૨૨ જુલાઇ 1822Gregorian
date of baptism in early childhood અંગ્રેજી
૨૨ જુલાઇ 1822Gregorian
૬ જાન્યુઆરી 1884Gregorian
૧૨ સંદર્ભો
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Mendel
Find a Grave અંગ્રેજી
Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Johann Mendel
subject named as અંગ્રેજી
Gregor (Ordensname seit 1843) Mendel
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Johann Mendel
InPhO ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Mendel
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Mendel
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Mendel
૧ સંદર્ભ
Brno Central Cemetery અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BillionGraves grave ID અંગ્રેજી
Gregor Mendel - Friedhof Brünn.JPG
૩,૮૮૮ × ૨,૫૯૨; ૪.૫૭ MB
૦ સંદર્ભ
Leoš Janáček અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
religious order અંગ્રેજી
Augustinians અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
spoken text audio અંગ્રેજી
Nl-Gregor Mendel-article.ogg
૩ min ૩૨ s; ૯૬૮ KB
Dutch અંગ્રેજી
Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
Мендель Грегор Иоганн
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Obalky knih.cz અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Medvik અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mendel, Johann Gregor, 1822-1884
URL અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Great Soviet Encyclopedia (1926–1947) અંગ્રેજી
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Ottův slovník naučný અંગ્રેજી
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી
Wikipedia:Vital articles/Level/4 અંગ્રેજી
૩૧ ઓક્ટોબર 2022
૦ સંદર્ભ
copyright status as a creator અંગ્રેજી
copyrights on works have expired અંગ્રેજી
determination method અંગ્રેજી
100 years or more after author(s) death અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Charles Mendel અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

BNMM authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Korea ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Portuguese National Library author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR.SI ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IdRef ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
abART person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academy of Athens authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Aozora Bunko author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Austria-Forum person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Austrian Biographical Encylopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Basque Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHCL UUID અંગ્રેજી
BHF author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mendel, Gregor, 1822-1884
૧ સંદર્ભ
BillionGraves grave ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Bionomia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
botanist author abbreviation અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
IPNI author ID અંગ્રેજી
Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BVMC person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Catholic Encyclopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CCAB ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Comic Vine ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
De Agostini ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mendel, Gregor
Den Store Danske ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopaedia Herder person ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mix'n'match અંગ્રેજી
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopedia of Brno History person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Entomologists of the World ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mix'n'match અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
French Vikidia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodle અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Harvard Index of Botanists ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
InPhO ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Interlingual Index ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
IPNI author ID અંગ્રેજી
IxTheo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kallías ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Klexikon article ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Krugosvet article અંગ્રેજી
kulturstiftung.org person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Larousse ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
object named as અંગ્રેજી
Gregor Johann Mendel
૦ સંદર્ભ
Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel ID (old) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLP ID (old) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
NNDB people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Personendatenbank Germania Sacra ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Pontifical University of Salamanca ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Prabook ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RationalWiki ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Gregor Mendel - RationalWiki (અંગ્રેજી)
RSL ID (person) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Runeberg author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SEARCH on line catalogue ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
startrek.com Database ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Treccani ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Mendel, Gregor
૨ સંદર્ભો
Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Vatican Library ID (former scheme) અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Vienna History Wiki ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Gregor Mendel
૦ સંદર્ભ
Virtual Laboratory person ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mix'n'match અંગ્રેજી
Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
zbMATH author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FamilySearch person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person ID અંગ્રેજી
subject named as અંગ્રેજી
Johann Gregor Mendel (est. 20 Jul 1822 - 6 Jan 1884)
૦ સંદર્ભ