સુનિલ દત્ત (Q377903)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Hindi film actorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સુનિલ દત્ત
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sunil Dutt
  Hindi film actor

   વિધાનો

   Sunil Dutt (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   सुनील दत्त (હિન્દી)
   ૧ સંદર્ભ
   Duttઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Jhelumઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Priya Duttઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Sanjay Duttઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Sunil Dutt
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો