મેઘનાદ સહા (Q377898)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian physicistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મેઘનાદ સહા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Meghnad Saha
  Indian physicist
  • Prof. Meghnad Saha

  વિધાનો

  Dr-Meghnad-Saha.jpg
  ૪૪૪ × ૬૪૦; ૬૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  মেঘনাদ সাহা (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  ૬ ઓક્ટોબર 1893Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  ૧૬ ફેબ્રુઆરી 1956
  ૪ સંદર્ભો
  Member of the 1st Lok Sabhaઅંગ્રેજી
  parliamentary termઅંગ્રેજી
  1st Lok Sabhaઅંગ્રેજી
  Revolutionary Socialist Partyઅંગ્રેજી
  Ashoke Kumar Senઅંગ્રેજી
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dhaka Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hare Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dhaka Collegiate Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alfred Fowlerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Meghnad Saha
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Саха Мегнад
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો