विलियम १ (Q37594)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
first Norman King of Englandअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विलियम १
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  William the Conqueror
  first Norman King of England
  • William the Bastard
  • William I
  • Guillaume le Conquérant
  • der Eroberer Wilhelm
  • King of England and Duke of Normandy William I
  • William of Normandy
  • King of England William I
  • Guillaume le Bâtard
  • King of England and Duke of Normandy William the Conqueror
  • Guillaume de Normandie
  • Guillaume le Conquerant
  • Guillaume le Batard
  • William I of England

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Bayeuxtapestrywilliamliftshishelm.jpg
  ३३५ × ९२९;७०७ KB
  १ उल्लेखः
  नागरिकताहिन्दी
  Duchy of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  William I the Conqueror (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Wilhelm se Gehīersumiend (पुरानी अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Guillaume le Conquérant (फ़्रेंच)
  १ उल्लेखः
  Gllâome lé Counqùéreus (Norman)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Guillaume (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  Williamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Duke of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  1028
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  Falaiseअंग्रेज़ी
  देशहिन्दी
  Duchy of Normandyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  place of deathअंग्रेज़ी
  रुआंहिन्दी
  देशहिन्दी
  Duchy of Normandyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  दुर्घटनाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  horse fallअंग्रेज़ी
  place of burialअंग्रेज़ी
  Abbey of Saint-Étienne, Caenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Robert I, Duke of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Herlevaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Odo, Earl of Kentअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Robert, Count of Mortainअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Adelaide of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Matilda of Flandersअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Robert Curthoseअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Richard of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  William II of Englandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cecilia of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Adelizaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Constance of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Adela of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Henry I of Englandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Albertaअंग्रेज़ी
  nature of statementअंग्रेज़ी
  परिकल्पनाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  174
  संबंधीहिन्दी
  Edward the Confessorअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  चाचाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Odo, Count of Champagneअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  देवरहिन्दी
  ० उल्लेखः
  familyअंग्रेज़ी
  House of Normandyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  English Wikisourceअंग्रेज़ी
  पद पर आसीनहिन्दी
  monarch of Englandअंग्रेज़ी
  २५ दिसम्बर 1066
  ९ सितम्बर 1087
  पूरोगामीहिन्दी
  William II of Englandअंग्रेज़ी
  Duke of Normandyअंग्रेज़ी
  ३ जुलाई 1035
  ९ सितम्बर 1087
  पूर्वगामीहिन्दी
  Robert I, Duke of Normandyअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Robert Curthoseअंग्रेज़ी
  nicknameअंग्रेज़ी
  le Conquérant (फ़्रेंच)
  ० उल्लेखः
  the Conqueror (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  नॉर्मनहिन्दी
  ० उल्लेखः
  owner ofअंग्रेज़ी
  विंड्सरहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Warwick Castleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Corfe Castleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  White Towerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Norwich Castleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  William I of England
  १ उल्लेखः
  Category:William the Conquerorअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  William the Conqueror (DNB00)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  William the Conqueror (DNB00)अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Sytin Military Encyclopediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Bibliothèque nationale de Franceअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  PASE IDअंग्रेज़ी
  PASE nameअंग्रेज़ी
  William 1
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Catholic Encyclopedia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  २६ अगस्त 2015
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q37594&oldid=813445399" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः