રોબર્ટ કોચ (Q37193)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
જર્મન જૈવવૈજ્ઞાનિક
 • હેનરિક હર્મન રોબર્ટ કોચ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રોબર્ટ કોચ
જર્મન જૈવવૈજ્ઞાનિક
 • હેનરિક હર્મન રોબર્ટ કોચ
અંગ્રેજી
Robert Koch
German physician and bacteriologist
 • Heinrich Hermann Robert Koch
 • Robert Heinrich Hermann Koch
 • R. Koch
 • R Koch
 • Koch
 • Koch R
 • Koch R.

વિધાનો

Robert Koch.jpg
૨,૫૧૯ × ૩,૧૨૪; ૨.૧ MB
૧ સંદર્ભ
German Confederation અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Robert Heinrich Hermann Koch (જર્મન)
Robert Heinrich Hermann Koch (જર્મન)
Hermann અંગ્રેજી
series ordinal અંગ્રેજી
3
Heinrich અંગ્રેજી
series ordinal અંગ્રેજી
2
૧૧ ડિસેમ્બર 1843Gregorian
૧૩ સંદર્ભો
Find a Grave અંગ્રેજી
Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Luminous-Lint ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
S2A3 Biographical Database ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Istrapedia અંગ્રેજી
Istrapedia ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
CTHS person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Clausthal અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Clausthal-Zellerfeld અંગ્રેજી
૨૭ મે 1910Gregorian
૧૪ સંદર્ભો
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Find a Grave અંગ્રેજી
Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Luminous-Lint ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Whonamedit? doctor ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Heinrich Hermann Robert Koch
S2A3 Biographical Database ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
named as અંગ્રેજી
Robert KOCH
CTHS person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Robert Koch
Baden-Baden અંગ્રેજી
૩ સંદર્ભો
Hermann Koch અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
William Threlfall અંગ્રેજી
kinship to subject અંગ્રેજી
grandnephew અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
writing language અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
military physician અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
microbiology અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Humboldt University of Berlin અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Royal Swedish Academy of Sciences અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Russian Academy of Sciences અંગ્રેજી
subject has role અંગ્રેજી
corresponding member અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
French Academy of Sciences અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NNDB અંગ્રેજી
Académie Nationale de Médecine અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
University of Göttingen અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Doctor અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
doctoral advisor અંગ્રેજી
Rudolf Virchow અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
doctoral student અંગ્રેજી
Emil Adolf von Behring અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Friedrich Loeffler અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kitasato Shibasaburō અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
August von Wassermann અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Johannes Andreas Grib Fibiger અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
August von Wassermann અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Alexander Crever Abbott અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
John Addison Fordyce અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Germans અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Robert Koch signature.svg
૯૦૦ × ૪૦૩; ૧૭ KB
૦ સંદર્ભ
Franco-Prussian War અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
honorary citizen of Berlin અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Order of the Red Eagle અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Pour le Mérite અંગ્રેજી
reason for deprecation અંગ્રેજી
duplicate entry અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Foreign Member of the Royal Society અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nordisk familjebok અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hamburg Biographies અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Obalky knih.cz અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
statement is subject of અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Medvik અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Koch, Robert, 1843-1910
૧ સંદર્ભ
The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
stated as અંગ્રેજી
Koch, Robert
૦ સંદર્ભ
copyright status as a creator અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
based on heuristic અંગ્રેજી
died more than 100 years ago અંગ્રેજી
exact match અંગ્રેજી
Category:Robert Koch અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ

Identifiers

NORAF ID અંગ્રેજી
Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PLWABN ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
IdRef ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Academic Tree ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Archives at Yale names ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Koch, Robert, 1843-1910
૧ સંદર્ભ
BIU Santé person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Comic Vine ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CTHS person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Entomologists of the World ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mix'n'match અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodle અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Interlingual Index ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Istrapedia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kallías ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Luminous-Lint ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Mille Anni di Scienza in Italia ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
National Academy of Sciences member ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Trove ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Laureate API ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Nobel prize ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
openMLOL author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Photographers' Identities Catalog ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder ID અંગ્રેજી
number of works અંગ્રેજી
૨૦
number of works accessible online અંગ્રેજી
૧૩
named as અંગ્રેજી
Koch, Robert
૦ સંદર્ભ
S2A3 Biographical Database ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Treccani ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Koch, Robert
૦ સંદર્ભ
Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Virtual Laboratory person ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mix'n'match અંગ્રેજી
Whonamedit? doctor ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
ZOBODAT person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FamilySearch person ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Geni.com profile ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person ID અંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
named as અંગ્રેજી
Robert Heinrich Hermann Koch (11 Dec 1843 - certain 27 May 1910)
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો