โซนิคเดอะเฮดจ์ฮ็อก (Q37123)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
1991 video gameอังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
โซนิคเดอะเฮดจ์ฮ็อก
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Sonic the Hedgehog
  1991 video game
  • Sonic 1
  • Sonic
  • Sonic the Hedgehog 1

  ประพจน์

  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  game artistอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Rieko Kodamaอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Sonic the Hedgehog 2อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Sega Mega Driveอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  game modeอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  input methodอังกฤษ
  gamepadอังกฤษ
  distributionอังกฤษ
  ROM cartridgeอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  PlayStation Storeอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  CERO ratingอังกฤษ
  A (All ages)อังกฤษ
  ESRB ratingอังกฤษ
  Everyoneอังกฤษ
  PEGI ratingอังกฤษ
  PEGI 3อังกฤษ
  Sonic the Hedgehog
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Sonic the Hedgehog Genesisอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Sonic the Hedgehogอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Sonic the Hedgehogอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Steam Application IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Guardiana IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Gaming-History identifierอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Giant Bomb IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
   
  แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข
       แก้ไข
        แก้ไข
         แก้ไข