अदूर गोपालकृष्णन् (Q366242)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारतीय फिल्म निर्देशकहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
अदूर गोपालकृष्णन्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Adoor Gopalakrishnan
  Indian film director
  • Adoor

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Adoorgopalakrishnan.JPG
  १,७०२ × १,७८०;७८८ KB
  Adoor Gopalakrishnan 2.jpg
  ४२० × ५६०;२१६ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३ जुलाई 1941
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Adoor Gopalakrishnan
  ९ अक्तूबर 2017
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Legion of Honourअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  for workअंग्रेज़ी
  Swayamvaramअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Storyअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  for workअंग्रेज़ी
  Kodiyettamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  for workअंग्रेज़ी
  Kodiyettamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Adoor Bhasiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  for workअंग्रेज़ी
  Kodiyettamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  Adoor Bhasiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1977
  for workअंग्रेज़ी
  Kodiyettamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1980
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1981
  for workअंग्रेज़ी
  Elippathayamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1981
  for workअंग्रेज़ी
  Elippathayamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sutherland Trophyअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1982
  for workअंग्रेज़ी
  Elippathayamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1982
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1983
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  for workअंग्रेज़ी
  Mukhamukhamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  for workअंग्रेज़ी
  Mukhamukhamअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  for workअंग्रेज़ी
  Mukhamukhamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1984
  for workअंग्रेज़ी
  Mukhamukhamअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1987
  for workअंग्रेज़ी
  Anantaramअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1987
  for workअंग्रेज़ी
  Anantaramअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1989
  for workअंग्रेज़ी
  Mathilukalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1993
  for workअंग्रेज़ी
  Vidheyanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1993
  for workअंग्रेज़ी
  Vidheyanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1993
  for workअंग्रेज़ी
  Vidheyanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1993
  for workअंग्रेज़ी
  Vidheyanअंग्रेज़ी
  winnerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1995
  for workअंग्रेज़ी
  Kathapurushanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1995
  for workअंग्रेज़ी
  Kathapurushanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1999
  winnerअंग्रेज़ी
  Films Division of Indiaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2002
  for workअंग्रेज़ी
  Nizhalkuthuअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2005
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Kerala State Film Award for Best Filmअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2008
  for workअंग्रेज़ी
  Oru Pennum Randaanumअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2008
  for workअंग्रेज़ी
  Oru Pennum Randaanumअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2008
  for workअंग्रेज़ी
  Oru Pennum Randaanumअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ordre des arts et des lettresअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  ० उल्लेखः
  Adoor Gopalakrishnan
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  १ उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MovieMeter director IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q366242&oldid=808605567" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः