टैको ब्राहे (Q36620)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Danish astronomer and alchemistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
टैको ब्राहे
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Tycho Brahe
  Danish astronomer and alchemist

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   Tycho Brahe.JPG
   ८०० × १,१८८;१३३ KB
   नागरिकताहिन्दी
   १ उल्लेखः
   Tyge Ottesen Brahe (डेनिश)
   १ उल्लेखः
   Tychonअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   १४ दिसम्बर 1546
   २ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   Knutstorp Castleअंग्रेज़ी
   २ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   २४ अक्तूबर 1601Gregorian
   ६ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   कहा गयाहिन्दी
   MacTutor History of Mathematics archiveअंग्रेज़ी
   २२ अगस्त 2017
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Tycho Brahe
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Tycho Brahe
   ९ अक्तूबर 2017
   place of deathअंग्रेज़ी
   प्रागहिन्दी
   Bohemiaअंग्रेज़ी
   २ उल्लेखाः
   manner of deathअंग्रेज़ी
   natural causesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   kidney failureअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   place of burialअंग्रेज़ी
   Church of Our Lady before Týnअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   पिताहिन्दी
   Otte Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   माताहिन्दी
   Beate Clausdatter Billeअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   सहोदरहिन्दी
   Sophia Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Jørgen Ottesen Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Steen Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Axel Ottesen Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Knud Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   संतानहिन्दी
   Sidsel Braheअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   ० उल्लेखः
   autobiographerअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   astrologerअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Uraniborgअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Leipzig Universityअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   doctoral studentअंग्रेज़ी
   Simon Mariusअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Metiusअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   David Gansअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   studentअंग्रेज़ी
   Simon Mariusअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   work locationअंग्रेज़ी
   प्रागहिन्दी
   १ उल्लेखः
   Uraniborgअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Benátky nad Jizerouअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Uraniborgअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Danesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   धर्महिन्दी
   लूथरवादहिन्दी
   हस्ताक्षरहिन्दी
   Tycho Brahe Signature.svg
   ६९२ × २९४;१२ KB
   १ उल्लेखः
   sponsorअंग्रेज़ी
   Rudolf II, Holy Roman Emperorअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Christian IV of Denmarkअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Frederick II of Denmarkअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   De Nova Stellaअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   A Short History of Astronomyअंग्रेज़ी
   Regensburg Classificationअंग्रेज़ी
   UB 2537
   ० उल्लेखः
   Tycho Brahe
   १ उल्लेखः
   Commons Creator pageअंग्रेज़ी
   Tycho Brahe
   ० उल्लेखः
   Tycho Brahe
   ० उल्लेखः
   Category:Tycho Braheअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   का विषयहिन्दी
   ० उल्लेखः
   Vlastenský slovník historickýअंग्रेज़ी
   का विषयहिन्दी
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   PTBNP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SELIBR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ULAN IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BnF IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   CANTIC-IDअंग्रेज़ी
   OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   MacTutor id (biographies)अंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   EMLO person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Open Library IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   People Australia IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CERL IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BNE IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BVMC person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   WikiTree person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   BAV IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   BIBSYS IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Quora topic IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   openMLOL author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Babelio author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Kaiserhof IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Shakeosphere person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Isidore IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Google Doodleअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Runeberg author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   PRDL Author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Herder Encyclopedia author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   LBT person IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   zbMATH author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Angelicum author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Libris-URIअंग्रेज़ी
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q36620&oldid=807184625" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः