જુલિયન અસાંજે (Q360)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઓસ્ટ્રેલીયન પત્રકાર, પ્રકાશક અને પત્રકાર
 • અસાંજે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જુલિયન અસાંજે
ઓસ્ટ્રેલીયન પત્રકાર, પ્રકાશક અને પત્રકાર
 • અસાંજે
અંગ્રેજી
Julian Assange
Australian editor, activist, publisher and journalist
 • Julian Paul Assange
 • Assange

વિધાનો

Julian Assange (કતલાન)
Julian Assange i 2014 (નોર્વેજિયન બોકમાલ)
Julian Assange i 2014 (નોર્વેજિયન નાયનૉર્સ્ક)
૧૨ ડિસેમ્બર 2017
૧૧ એપ્રિલ 2019
૪ સંદર્ભો
Julián Assange, fundador de WikiLeaks, tiene número de identidad ecuatoriano (સ્પેનિશ)
૧૧ જાન્યુઆરી 2018
Ecuador bürgert WikiLeaks-Gründer Assange ein (જર્મન)
૧૧ જાન્યુઆરી 2018
quoteઅંગ્રેજી
the country’s foreign minister José Valencia said Assange’s Ecuadorean citizenship had been suspended due to the “innumerable problems, breaches of international accords” and his “interference in external matters” (અંગ્રેજી)
quoteઅંગ્રેજી
Ecuador's Foreign Minister José Valencia also confirmed the country had stripped Assange of his Ecuadorian citizenship. (અંગ્રેજી)
Julian Paul Assange (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Julian Paul Hawkins (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Julianઅંગ્રેજી
series ordinalઅંગ્રેજી
1
૦ સંદર્ભ
Paulઅંગ્રેજી
series ordinalઅંગ્રેજી
2
૦ સંદર્ભ
Hawkinsઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
John Shiptonઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christine Ann Assangeઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
whistleblowerઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
computer scientistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
business executiveઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiLeaksઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
name in kanaઅંગ્રેજી
ジュリアン・ポール・アサンジ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Sam Adams Awardઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Julian Assange - Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Yoko Ono Lennon Presents 2013 Courage Award to Julian Assange (in absentia) in New York City – IMAGINE PEACE (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Sydney Peace Medal: Julian Assange | Sydney Peace Foundation (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Australiansઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
chargeઅંગ્રેજી
conspiracy to commit a crimeઅંગ્રેજી
ofઅંગ્રેજી
password crackingઅંગ્રેજી
અજાણી કિંમત
૧૧ એપ્રિલ 2019
legal citation of this textઅંગ્રેજી
1:18-cr-00111-CMH
courtઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
Julian Assange
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Lentapediaઅંગ્રેજી
statement is subject ofઅંગ્રેજી
Ассанж, Джулиан (રશિયન)
૦ સંદર્ભ

Identifiers

SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CANTIC-IDઅંગ્રેજી
Munzinger IBAઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SBN author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PolitiFact Personality IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
TED speaker IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NYT topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Reddit usernameઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
UK Parliament thesaurus IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
C-SPAN person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Douban movie celebrity IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
The Numbers person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
GTAA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LARB author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BBC News topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો