समन्ता रुत् प्रभु (Q3520314)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारतीय अभिनेत्री हिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
समन्ता रुत् प्रभु
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Samantha Ruth Prabhu
  Indian actress
  • Samanta

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  Samantha At The Irumbu Thirai Trailer Launch.jpg
  १,८०० × २,७००;१.५९ MB
  ० उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Samantha Ruth Prabhu (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  समानता हिन्दी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  २८ एप्रिल् 1987
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  ČSFD आङ्ग्लभाषा
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Samantha Ruth Prabhu
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  academic degree आङ्ग्लभाषा
  work period (start) आङ्ग्लभाषा
  2010
  १ उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Samantha Akkineni Signature.svg
  ९४ × ९४;१४ KB
  ० उल्लेखः
  filmography आङ्ग्लभाषा
  Samantha Akkineni filmography आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Samantha Akkineni filmography आङ्ग्लभाषा
  Filmfare Award for Best Female Debut – South आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2011
  for work आङ्ग्लभाषा
  Ye Maaya Chesave आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vijay Award for Best Actress आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2013
  for work आङ्ग्लभाषा
  Neethaane En Ponvasantham आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Filmfare Award for Best Actress – Tamil आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2013
  for work आङ्ग्लभाषा
  Neethaane En Ponvasantham आङ्ग्लभाषा
  Filmfare Award for Best Actress – Telugu आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  ईगा हिन्दी
  point in time आङ्ग्लभाषा
  2013
  Santosham Best Actress Award आङ्ग्लभाषा
  for work आङ्ग्लभाषा
  ईगा हिन्दी
  अ आ हिन्दी
  ० उल्लेखः
  social media followers आङ्ग्लभाषा
  ८५,८३,०९५
  Twitter user numeric ID आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  ५ जनवरी 2021
  ० उल्लेखः
  ७६,२००±९९
  point in time आङ्ग्लभाषा
  ३ जुलै 2021
  ० उल्लेखः
  Samantha Akkineni
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  AllMovie person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Samantha Ruth Prabhu
  ० उल्लेखः
  Bollywood Hungama person alphabetic ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Samantha Ruth Prabhu
  CineMagia person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Facebook ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Google+ ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Samantha Ruth Prabhu
  १ उल्लेखः
  Instagram username आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Kinopoisk person ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  KinoPoisk आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  २४ डिसेम्बर् 2018
  १ उल्लेखः
  ११ एप्रिल् 2019
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Numbers person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  TMDb person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  ६७,६३,९३४
  ७९,८५,१९९
  Twitter user numeric ID आङ्ग्लभाषा
  has quality आङ्ग्लभाषा
  verified account आङ्ग्लभाषा
  आरंभ समय हिन्दी
  २९ फेब्रवरी 2012
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २७ एप्रिल् 2020
  २ उल्लेखाः
  named as आङ्ग्लभाषा
  Fans Of Samantha
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  ७४,१००
  number of works आङ्ग्लभाषा
  ६८
  number of viewers/listeners आङ्ग्लभाषा
  २,२१,०७,८६८
  आरंभ समय हिन्दी
  १९ आगस्ट् 2005
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २ डिसेम्बर् 2020
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3520314&oldid=1537067457" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्