ધોન્ડો કેશવ કર્વે (Q3518496)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ભારતીય સમાજ સુધારક
  • મહર્ષિ કર્વે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ધોન્ડો કેશવ કર્વે
ભારતીય સમાજ સુધારક
  • મહર્ષિ કર્વે
અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
Indian social reformer
  • Maharishi Karve

વિધાનો

Dhondo Keshav Karve 1958 stamp of India.jpg
૬૯૮ × ૮૦૧; ૫૯૩ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૮ એપ્રિલ 1858Gregorian
૩ સંદર્ભો
named as અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
૯ નવેમ્બર 1962
૩ સંદર્ભો
named as અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
SNAC અંગ્રેજી
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
named as અંગ્રેજી
Dhondo Keshav Karve
subject has role અંગ્રેજી
centenarian અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Dhondo Keshav Karve
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
FAST ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC ARK ID અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ