અગાથા ક્રિસ્ટી (Q35064)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
English mystery and detective writerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અગાથા ક્રિસ્ટી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  English mystery and detective writer
  • Agatha Mary Clarissa Christie
  • Agatha Mary Clarissa Miller
  • Mary Westmacott
  • Mary Westmacock

  વિધાનો

  Agatha Christie 3.jpg
  ૮૦૦ × ૧,૦૮૭; ૫૬૩ KB
  Agatha Christie. (ફ્રેન્ચ)
  ૦ સંદર્ભ
  Kingdom of Great Britainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Mary Clarissa Miller (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Agathaઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Maryઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Clarissaઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  3
  ૦ સંદર્ભ
  Christieઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૫ સપ્ટેમ્બર 1890Gregorian
  ૧૪ સંદર્ભો
  named asઅંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Miller
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  FemBioઅંગ્રેજી
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Torquayઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  ૧૨ જાન્યુઆરી 1976
  ૧૫ સંદર્ભો
  named asઅંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Miller
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  FemBioઅંગ્રેજી
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  pneumoniaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha christie's grave.jpg
  ૫૫૫ × ૭૬૦; ૧૫૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Max Mallowanઅંગ્રેજી
  ૧૧ સપ્ટેમ્બર 1930
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૭ સપ્ટેમ્બર 1930
  issueઅંગ્રેજી
  27240
  page(s)અંગ્રેજી
  10
  columnઅંગ્રેજી
  3
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  proseઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  dramaturgeઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  prosaistઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  dramaturgyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Society of Literatureઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Edgar Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the British Empireઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Homeschoolingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1920
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1976
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie's signature.png
  ૩૦૦ × ૮૧; ૧૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  list of worksઅંગ્રેજી
  Agatha Christie bibliographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hercule Poirotઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Murder of Roger Ackroydઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Sittaford Mysteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Peril at End Houseઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lord Edgware Diesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Murder on the Orient Expressઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The A.B.C. Murdersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cards on the Tableઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Death on the Nileઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sad Cypressઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Five Little Pigsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Towards Zeroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  A Murder Is Announcedઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  A Daughter's a Daughterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Endless Nightઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Curtainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sleeping Murderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  And Then There Were Noneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Greenway Estateઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  Mary Westmacott
  named asઅંગ્રેજી
  Westmacott, Mary, 1890-1976
  ૦ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  Christie, Agatha, 1890-1976
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  vtls000058585
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NILF author idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bait La Zemer Ha-Ivri artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MyAnimeList people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopédia Itaú Cultural IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  Collective Biographies of Women IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Delarge IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lives of WWI IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bitraga author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BookBrainz creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia delle donne IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FemBio IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orlando author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Agatha Christie
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો