લિનસ ટોરવાલ્ડ્સ (Q34253)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Finnish-American software engineer and hackerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લિનસ ટોરવાલ્ડ્સ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Linus Torvalds
  Finnish-American software engineer and hacker
  • Linus Benedict Torvalds

  વિધાનો

  Linus Torvalds (cropped).jpg
  ૨૩૪ × ૨૯૮; ૧૫ KB
  ડિસેમ્બર 2002
  LinuxCon Europe Linus Torvalds 03 (cropped).jpg
  ૯૭૫ × ૧,૩૫૭; ૫૬૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  author name stringઅંગ્રેજી
  Leo Kelion
  Linus Torvalds: Linux succeeded thanks to selfishness and trust (અંગ્રેજી)
  BBC News Onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Linus Torvalds (સ્વીડિશ)
  ૧ સંદર્ભ
  Linus Benedict Torvalds (સ્વીડિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Benedictઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nils Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anna Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leo Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christopher Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alexander Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sara Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tove Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Tove Torvaldsઅંગ્રેજી
  Patricia Miranda Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Patricia Miranda Torvaldsઅંગ્રેજી
  Daniela Yolanda Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Daniela Yolanda Torvaldsઅંગ્રેજી
  Celeste Amanda Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Celeste Amanda Torvaldsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ole Torvaldsઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  object has roleઅંગ્રેજી
  first languageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Finnishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  software developerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  computer scientistઅંગ્રેજી
  ૩ સંદર્ભો
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Transmeta Corporationઅંગ્રેજી
  ફેબ્રુઆરી 1997
  જૂન 2003
  ૦ સંદર્ભ
  Open Source Development Labsઅંગ્રેજી
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2007
  ૦ સંદર્ભ
  Linux Foundationઅંગ્રેજી
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2007
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dunthorpeઅંગ્રેજી
  કોઇ કિંમત નથી
  ૨૮ ડિસેમ્બર 1969
  ૧૭ ફેબ્રુઆરી 1997
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Linux kernelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Subsurfaceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  public key fingerprintઅંગ્રેજી
  ABAF 11C6 5A29 70B1 30AB E3C4 79BE 3E43 0041 1886
  determination methodઅંગ્રેજી
  SHA-1અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ફેબ્રુઆરી 2017
  Linux kernel releases PGP signatures (અંગ્રેજી)
  Linus Torvalds
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Rodovid IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kansallisbiografia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  elFilm person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  YouTube channel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ACM Digital Library author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Semantic Scholar author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Uppslagsverket Finland IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TED speaker IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો