Nguòng Siêu (Q337013)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
東漢末年政治人物與軍閥 中文 (已轉換拼寫)
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Nguòng Siêu
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Yuan Shao
  Han Dynasty warlord (154-202)
  • Yuen Siu
  • Yuen Shiu

  Mièu-sŭk

  sèng-pia̍t 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  tô͘ 閩南語
  Yuan Shao Portrait.jpg
  297 × 586; 171 KB
  媒體說明 繁體中文
  Retrat de Yuan Shao en la Dinastia Qing edició del Romanç dels Tres Regnes (加泰蘭文)
  Yuan Shao i en utgave av [[Beretningen om de tre kongedømmer]] fra [[Qing-dynastiet]] (巴克摩挪威文)
  1 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  Tong Hàn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
   繁體中文
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Oân 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  表字 繁體中文
  本初
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  154
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Trove資料庫整合器 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Shao Yuan
  chhut-sì-tē 閩南語
  Siong-súi-koān 閩南語
  kok-ka 閩南語
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  28 6 202
  2 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Yuan Shao
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  袁成 中文 (已轉換拼寫)
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  袁逢 繁體中文
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  袁基 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  袁氏 繁體中文
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  劉夫人 (袁紹) 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  袁譚 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  1
  0 chăng-kō̤
  袁尚 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  袁熙 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  袁買 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  袁遺 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  汝南袁氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  Hō͘ Hàn Su 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  後漢書·卷74上 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Sam-kok Chì 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  三國志/卷06 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  東觀漢記 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  相異物 繁體中文
  袁紹 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Yuan Shao
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  納木維基識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  袁绍
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi