शिव नैपाल (Q3351168)

Wikidata तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
Trinidad and Tobago writer आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् यानी
संस्कृतम्
शिव नैपाल
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Shiva Naipaul
  Trinidad and Tobago writer
  • Shivadhar Srinivasa Naipaul

  आचार्यदेशीयानि

  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकता हिन्दी
  ० उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Shivadhar Srinivasa Naipaul (आङ्ग्लभाषा)
  ० उल्लेखः
  Shiva आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  २५ फेब्रवरी 1945
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Shiva Naipaul
  जन्म स्थान हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 1985
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Babelio आङ्ग्लभाषा
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Shiva Naipaul
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  पत्रकार हिन्दी
  ० उल्लेखः
  उपन्यासकार हिन्दी
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  University College, Oxford आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  archives at आङ्ग्लभाषा
  John Llewellyn Rhys Prize आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Guggenheim Fellowship आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Guggenheim fellows ID आङ्ग्लभाषा
  A Companion to West Indian Literature आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Babelio author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Goodreads author ID आङ्ग्लभाषा
  समय हिन्दी
  २७ सेप्टेम्बर् 2020
  नामरूप हिन्दी
  Shiva Naipaul
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  २२
  ० उल्लेखः
  Guggenheim fellows ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Prabook ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3351168&oldid=1632630149" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्