Êu-yòng Siû (Q334323)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chûng-koet Sung-chhèu ke yit-chiak chhut-miàng ke vùn-ho̍k-kâ
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Êu-yòng Siû
Chûng-koet Sung-chhèu ke yit-chiak chhut-miàng ke vùn-ho̍k-kâ
  英文
  Ouyang Xiu
  Chinese poet, historian and statesman (1007-1072)
  • Zuiweng
  • Wenzhong
  • Yongshu
  • Wenzhong Gong
  • Ou-yang Hsiu
  • Liuyi jushi

  陳述

  2 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  從屬於 繁體中文
  圖片 繁體中文
  Ouyang-Xiu.jpg
  374 × 335;​31 KB
  媒體說明 繁體中文
  Dibuix contemporani d'Ouyang Xiu (加泰蘭文)
  1 參考文獻
  宋参政欧阳文忠公修.jpg
  300 × 395;​29 KB
  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  3 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  國籍 繁體中文
  北宋 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  歐陽修 (繁體中文)
  0 參考文獻
  名字 繁體中文
   中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
  歐陽 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
   繁體中文
  六一居士
  書寫系統 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  越語漢字音 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  Lục nhất cư sĩ
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  醉翁
  書寫系統 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  越語漢字音 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  Túy Ông
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  表字 繁體中文
  永叔
  書寫系統 繁體中文
  簡化字 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  越語漢字音 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  Vĩnh Thúc
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諡號 繁體中文
  文忠
  書寫系統 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  越語漢字音 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  Văn Trung
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  中文維基百科 繁體中文
  日語假名 繁體中文
  おうよう しゅう
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  出生日期 繁體中文
  6 8 1007格里曆
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Ouyang Xiu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  1007格里曆
  1 參考文獻
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  出生地 繁體中文
  綿陽市 繁體中文
  1 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  22 9 1072格里曆
  1 參考文獻
  死亡地 繁體中文
  1 參考文獻
  父親 繁體中文
  歐陽觀 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  母親 繁體中文
  鄭氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  配偶 繁體中文
  胥氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  楊氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  薛氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  子女 繁體中文
  歐陽發 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  歐陽棐 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  歐陽奕 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  歐陽辨 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  掌握語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  書寫語言 繁體中文
  繁體中文 繁體中文
  0 參考文獻
  籍貫 繁體中文
  新鄭縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  職業 繁體中文
  詩人 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  作家 繁體中文
  1 參考文獻
  歷史學家 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  學者 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  收藏家 繁體中文
  0 參考文獻
  哲學家 繁體中文
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  Category:中國哲學家 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 6 2019
  散文家 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  擔任職務 繁體中文
  開封府尹 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1058
  終於 繁體中文
  1059
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  陳升之 繁體中文
  0 參考文獻
  學生 繁體中文
  曾鞏 繁體中文
  0 參考文獻
  記載於 繁體中文
  晚笑堂畫傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  宋史 繁體中文
  陳述主體項目 繁體中文
  宋史·卷319 繁體中文
  0 參考文獻
  管轄區 繁體中文
  世界範圍 繁體中文
  斷定方法 繁體中文
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Ouyang Xiu
  1 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:歐陽修 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  0 參考文獻
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 7 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  ULAN編碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 3 2023
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  RILM ID 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  21 9 2023
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  13 5 2016
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 參考文獻
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Benezit ID 英文
  0 參考文獻
  BNB人物ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 6 2022
  0 參考文獻
  法鼓佛學人物碼 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Ouyang Xiu
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  欧阳修
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  主體名為 繁體中文
  ОУЯН СЮ
  棄用原因 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IMSLP編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  KANTO ID 英文
  0 參考文獻
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  22 12 2018
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  欧阳修
  0 參考文獻
  0 參考文獻