અભિનવ બિંદ્રા (Q320610)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian businessman and retired professional shooterઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અભિનવ બિંદ્રા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Abhinav Bindra
  Indian businessman and retired professional shooter

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Abhinavઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bindraઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   sport shooterઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Arjuna Awardઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Rajiv Gandhi Khel Ratnaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   shooting sportઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   2012 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   2008 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   2002 Asian Gamesઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   shooting at the 2016 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   2016 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   2010 Commonwealth Gamesઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Abhinav Bindra
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ISSF athlete IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો